Franciszek Longchamps de Bérier

Franciszek Longchamps de Bérier

Ksiądz katolicki, profesor nauk prawnych, LL.M. Georgetown University, kieruje Katedrą Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagielońskiego oraz studiami podyplomowymi „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielońskiego.

Longchamps de Bérier: zjawisko dekodyfikacji

Dekodyfikacja jest faktem, a fakty są uparte. Na nic oburzenie i groźne pokrzykiwania – głównie starszego pokolenia prawników.

Ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier: Aborcji nie warto bronić

Niezależnie od poglądów prawie wszyscy się zgadzają, że aborcja jako taka nie jest dobra. Dlatego nie warto jej bronić - uważa ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier.

Longchamps de Bérier o wpływie filozofii greckiej na prawo rzymskie

Przecenianie znaczenia kulturowego dorobku Grecji dla europejskiej cywilizacji prawnej prowadzi do fałszywego opisu współczesności, jeśli nie jest równoważone odwołaniem do najstarszego żydowskiego doświadczenia iuris prudentia.

Ks. prof. Longchamps de Bérier: Duch państwa rzymskiego w kosmosie

Krym pokazuje, że silniejszy i bardziej zdecydowany oraz konsekwentny dopina swego. Istotne więc okażą się decyzje i działania państw, które mają środki techniczne do operowania w przestrzeni kosmicznej - pisze - ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier.

Longchamps de Bérier: Któż upilnuje samych strażników Konstytucji

Doprawdy dziwne, że pytanie to rzadko pada. I nie chodzi mi o kontrowersje ostatniego roku. Zdanie quis custodiet ipsos custodes wydaje się w Polsce mało znane. Czyżbyśmy nie dostrzegali problemu?

Longchamps de Bérier: Chronić genom człowieka

Debata bioetyczna, która na dobre trwa w Polsce od siedmiu lat, przynosi prawu wiele ciekawych doświadczeń. Często moralność i polityka bywają w niej przeciwstawiane prawu - pisze ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier

Odszedł ostatni człowiek Reagana

Pogłębiają się różnice w poglądach nie tylko polityków, ale i wyborców. Niektórzy mówią wręcz o istnieniu dwóch skonfliktowanych i całkiem odmiennie myślących narodów. A wszystko to w Stanach Zjednoczonych.

Franciszek Longchamps de Bérier o Komisji Weneckiej w Polsce

Wielką nadzieję daje ciepłe i nie tyle serdeczne, ile pełne otwartości przyjęcie Komisji Weneckiej przez wszystkich chyba jej rozmówców w Polsce.

Dożywocie u Fredry a sprzedaż nadziei

Trudno zagrać starego Fredrę, tak, by utrzymać zaciekawienie współczesnych widzów do ostatnich chwil spektaklu. Wszystko to udało się świetnie Teatrowi Polskiemu w Warszawie, co pokazała premiera „Dożywocia".