Stanisław Biernat

Stanisław Biernat: Co się może wydarzyć u Julii Przyłębskiej 20 grudnia 2022 r.

Prof. dr hab. Stanisław Biernat Za 13 miesięcy upłynie sześć lat zajmowania stanowiska prezesa Trybunału Konstytucyjnego przez osobę obecnie wykonującą tę funkcję. Zachęca to do rozważenia kwestii zakończenia jej kadencji.

Łętowska i Biernat wyjaśniają fałszywe stwierdzenia zawarte w wyroku TK

Komentarz Ewy Łętowskiej i Stanisława Biernata do oświadczenia sędziów TK w stanie spoczynku z 10 października 2021 r.

Stanisław Biernat: Co ma Unia do sądów, czyli o różnicy między kropką a przecinkiem

W traktatach znajdują się przepisy formułujące wymagania wobec sądownictwa państw członkowskich. Nie można pozwolić politykom na wmawianie opinii publicznej, że UE nic do tego, jak kraj reguluje swój ustrój wymiaru sprawiedliwości.

Były wiceprezes TK: Euro a sprawa polska

Unia dwóch prędkości już istnieje i warto z tego wyciągnąć wnioski – pisze były wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Stanisław Biernat.

Nie straszyć sędziów bez potrzeby - Stanisław Biernat polemizuje z Mariuszem Muszyńskim

Mariusz Muszyński formułuje swoje poglądy stanowczo, jakby to on pierwszy interpretował konstytucję i oceniał jej stosowanie - pisze prof. Stanisław Biernat, sędzia TK w stanie spoczynku.

Biernat, Kawczyńska: Wniosek Ziobry do TK to atak na unijny porządek prawny

Wniosek prokuratora generalnego do TK to atak na unijny porządek prawny.

Skarga na unijny traktat: w szaleństwie jest metoda

Jeśli Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok zgodnie z wnioskiem prokuratora generalnego, czeka nas apokaliptyczna wizja relacji z UE i wszczęcie kolejnych postępowań przeciwko Polsce – piszą Stanisław Biernat i Monika Kawczyńska.

Czy pytanie prejudycjalne SN jest (nie)dopuszczalne?

Trybunałowi Sprawiedliwości UE zdarzało się już rozważać zagadnienia niezawisłości sądów krajowych

Stanisław Biernat: Kto pisze wyroki dla Trybunału Konstytucyjnego?

Rolą asystenta jest zbieranie dokumentacji dla przyszłego orzeczenia oraz przygotowywanie roboczych opracowań według instrukcji sędziego. Ostateczny efekt jest dziełem sędziego i to on ponosi odpowiedzialność – przekonuje sędzia.