Łukasz Kochanowski

Triduum online da się dobrze przeżyć

Dr Ewa K. Czaczkowska, historyk, publicystka, UKSW

Przemysław Staroń: Nie wystarczy zlecić zadań pocztą

O istocie e-learningu – zdalnego nauczania – mówi Przemysław Staroń, psycholog i zdobywca tytułu Nauczyciel Roku 2018.

Informatycy i programiści w mundurach

Rozmowa z gen. Romanem Polko, byłym dowódcą GROM.

Dr Tomasz Witkowski: W czasie kwarantanny koniecznie telewizja

Rozmowa z doktorem Tomaszem Witkowskim, psychologiem i pisarzem.

Polowanie na skarb

Olaf Popkiewicz, archeolog, prowadzący program „Poszukiwacze historii"

Jak zrozumieliśmy istotę nowotworu

Prof. dr hab. n med. Wiesław Jędrzejczak, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Drzwi Hollywood otwierają się szerzej

Dr Michał Oleszczyk, krytyk filmowy, wykładowca Wydziału „Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego

Zjednoczenie Niemiec budziło niepokój

Prof. Antoni Dudek, politolog, historyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego