Stanisław Sołtysiński

Stanisław Sołtysiński

W 1961 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk prawnych otrzymał w 1965 r., zaś doktora habilitowanego w 1970 r. W 1988 r. otrzymał tytuł profesora nauk prawnych.

Odbył studia podyplomowe w London School of Economics (1966-67) oraz na Columbia University w Nowym Jorku, gdzie w 1973 r. uzyskał dyplom Master of Laws (LL.M). Był dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wykładał jako visitng professor na University of Pennsylvania Law School (1975-1991), Kolegium Europejskim w Brugii (1991-1995), Uniwersytecie im. Goethego we Frankfurcie n/Menem. Reprezentował rząd polski w rozmowach prowadzących do stowarzyszenia Polski ze Wspólnotą Europejską oraz doradzał rządowi w sprawie przystąpienia Polski do UE. Wieloletni członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W 1997 r. został członkiem Komisji Kodyfikacyjnej oraz Przewodniczącym jej podkomisji, która opracowała uchwalony przez Sejm w 2000 r. kodeks spółek handlowych. Specjalista w zakresie prawa cywilnego, własności intelektualnej, prawa handlowego oraz prawa inwestycji zagranicznych. Związany również z międzynarodowym arbitrażem gospodarczym, jego nazwisko figuruje na liście sędziów Sądu Arbitrażowego przy KIG, Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego przy Austriackiej Izbie Gospodarczej oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem zwyczajnym Academia Scientiarum et Artium Europaea (Salzburg) i Academia Europea (Londyn). Był członkiem Rady Zarządzającej UNIDROIT (2003-2013). Prowadzi także praktykę w zawodzie radcy prawnego, od 1991 jako partner w ramach kancelarii prawniczej Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Jest autorem kilkunastu książek i ponad 400 publikacji na temat prawa handlowego, własności intelektualnej, prawa antymonopolowego i prawa cywilnego. W 2003 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2010 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Trybunał Konstytucyjny na drodze do naprawy. Pakiet Bodnara oceniają prawnicy

Teza 1: Proponowane zmiany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dadzą gwarancje niezależności i bezstronności Trybunałowi Konstytucyjnemu teraz i w przyszłości.

Proponowane zmiany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dadzą gwarancje niezależności i bezstronności Trybunałowi Konstytucyjnemu teraz i w przyszłości.

Teza 2: Tzw. sędziowie dublerzy nie będą mogli orzekać i powinni ustąpić miejsca poprawnie wybranym sędziom TK.

Tzw. sędziowie dublerzy nie będą mogli orzekać i powinni ustąpić miejsca poprawnie wybranym sędziom TK.

Teza 3: Wybór przez Sejm sędziów TK większością kwalifikowaną 3/5 głosów zapewni niezależność Trybunału.

Wybór przez Sejm sędziów TK większością kwalifikowaną 3/5 głosów zapewni niezależność Trybunału.