Maciej Zięba

Najdziwniejsi ludzie świata

19 WRZEŚNIA 2015: Czy naprawdę wierzycie, że usuwanie wszelkich form religijności z przestrzeni publicznej jest rozwiązaniem „bezstronnym" i „neutralnym"?

Maciej Zięba OP. Jak sport stał się niemoralny i cyniczny

Gdy sport – teoretycznie szkoła uczciwości, piękna oraz fair play – w jawny sposób promuje dziś zachowania niemoralne, cyniczną pogoń za zyskiem i przyczynia się do narastania nierówności społecznych, nie powinny dziwić liczne afery polityczne i gospodarcze. Jest on bowiem lustrem, w którym odbija się kształt cywilizacji.

O. Maciej Zięba: Rachunek sumienia przed debatą o Polsce

Spróbowałem sporządzić „listy grzechów". Rozumiem przez to spis problemów, z którymi różne grupy powinny próbować się zmierzyć, aby stworzyć możliwość racjonalnej debaty, wspólnego namysłu nad kondycją Rzeczypospolitej oraz Kościoła.

O. Maciej Zięba: Dwutakty Jana Pawła II

Trudno dziś wyobrazić sobie skalę wyzwań, z którymi musiał się zmierzyć papież Polak. Odpowiedział na nie odrzuceniem czarno-białej wizji świata i poszukiwaniem możliwości dialogu.

Ojciec Maciej Zięba: Pycha, pogarda i gnuśność liberalnej lewicy

Jeżeli prawie cały naród jest ciemny, zacofany, ksenofobiczny i obciążony religijnie, a przecież każdy, kto nie wyznaje kanonu liberalnej lewicy, spełnia te kryteria, to nie tylko nie warto, ale i nie potrzeba nic robić. Takie społeczeństwo samo wejdzie na drogę autodestrukcji.

O. Maciej Zięba: Patriotyzm tworzy wspólnotę

Demokracja i społeczeństwo obywatelskie nie mogą istnieć bez wspólnie dzielonej tożsamości, bez poczucia wspólnoty, bez doświadczanego „my” – te zaś niesie jedynie patriotyzm: rozumny, otwarty i krytyczny, ale też wyrazisty i obecny w przestrzeni publicznej – pisze dominikan, filozof i teolog.

o. Maciej Zięba: Alfie Evans, ofiara wojny racjonalizmu zamkniętego i otwartego

Śmiertelnie chory chłopczyk z Liverpoolu znalazł się w samym centrum kluczowego dla naszej cywilizacji sporu. Jednak medialna otoczka sprowadziła prawdziwy dramat do poziomu tragicznej groteski.

O. Maciej Zięba: Ratujmy nasze dusze!

Jedna „polskość" przywiązuje większą wagę do sfery symbolicznej, do bardziej tradycyjnie pojmowanej więzi z Kościołem i do pojęcia narodu. Druga, trochę młodsza, zamożniejsza, trochę bardziej wielkomiejska, bardziej prywatyzuje swoją wiarę i w podobny sposób przeżywa patriotyzm. Te dwie „Polski", które siebie nawzajem wykluczają, wspólnie tworzą Rzeczpospolitą. Kocham obie jej piękne twarze. Wstydzę się i obawiam wszelkich przejawów jej brzydszego oblicza.

O. Zięba: Scjentyzm i nieludzki świat

Gdy poszukiwanie prawdy zamieni się w przekonanie o jej posiadaniu, pycha zastąpi pokorę wobec rzeczywistości. Jeśli nauka przestanie pamiętać o granicach rzeczywistości, którą opisuje, to przeobraża się w groźną ideologię.

Ojciec Maciej Zięba: Wizja Kościoła i postoświeceniowe stereotypy

Bez zrozumienia, jak głęboko współczesna świadomość europejska jest ukształtowana przez archaiczny i zdeformowany obraz chrześcijaństwa, wypracowany przez oświecenie i wiek scjentyzmu, niemożliwe jest nawiązanie dialogu pomiędzy chrześcijanami a wielką częścią zachodniej kultury. Możliwa jest jedynie wyniszczająca obie strony konfrontacja.