Andrzej Dryszel

Zbigniew Cieślak: Nie trzeba stanu klęski, gdy jest specustawa

Stosowanie wprost, bezpośrednio, bez uwzględnienia aspektu aksjologicznego przepisu konstytucji może nas zaprowadzić do krainy błędu – mówi prof. dr. hab. Zbigniew Cieślak, zastępca przewodniczącego PKW, sędzia TK w stanie spoczynku.

Śmierć Adamowicza: czy dodatkowe ograniczenia poprawią bezpieczeństwo w Polsce

Zamordowanie prezydenta Gdańska to jedna z wielu zbrodni popełnianych przy użyciu noża.

Sytuacja użytkowników wieczystych po przekształceniu - komentuje Andrzej Dryszel

Po przekształceniu nie zmieni się sytuacja dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Zabezpieczenie roszczeń: sąd zabezpiecza tak, jak zechce

Zabezpieczenie roszczenia w tym roku zrobiło u nas błyskotliwą karierę – głównie za sprawą Sądu Najwyższego i Narodowego Banku Polskiego.

Alimenciarzy wciąż trudno zmusić do płacenia

Wyższe kary i ściślejszy nadzór – tymi metodami rząd chce osiągnąć lepszą ściągalność alimentów.

Afera reprywatyzacyjna w Warszawie: wirtualne pieniądze od komisji

W świetle aktualnego stanu prawnego wydaje się, że odszkodowania należy płacić.

Kiedy notariusz nie powinien wyrazić zgody na podpisanie umowy

Pięciu notariuszy naraz utraciło możliwość wykonywania profesji. Taki środek zapobiegawczy zastosowała 30 sierpnia wobec nich Prokuratura Regionalna w Gdańsku. Jeszcze się nie zdarzyło, by aż tylu przedstawicieli tego zawodu zostało w jednym postępowaniu objętych podobnym zakazem.

Czy KRS grozi usunięcie z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa

Rozmowa | prof. Krystian Markiewicz przewodniczący Stowarzyszenia Sędziów Iustitia

Dziesięć niełatwych pytań do nowej KRS

Za kilka miesięcy przekonamy się, czy Europejska Sieć Rad Sądownictwa będzie chciała usunąć polską KRS ze swego grona.