Jacek Skrzydło

Aleksander Kappes, Jacek Skrzydło: O TK Przyłębskiej i Alicji w krainie czarów

Wielokrotnie pisaliśmy o tym, że atrapa sądu konstytucyjnego (tzw. trybunał konstytucyjny Przyłębskiej) osiągnął dno. Ale okazywało się, że kolejne ekscesy orzecznicze tego tworu każą weryfikować tę konstatację. Dno okazywało się wielopoziomowe - pod jednym kryło się kolejne. Trudno w tej chwili przewidzieć, jaki potencjał kreowania dna – konstytucyjnego, prawniczego i etycznego posiada jeszcze TK Przyłębskiej, który po dłuższym okresie zastoju nabrał wigoru i produkuje wiele wyrobów orzeczniczopodobnych, bo i czasy takie, że co i rusz jego mocodawcy muszą się do niego zwracać.

Kappes, Skrzydło: Polscy kandydaci do sądów europejskich znów bez szans

Brak klasy, z jakim PiS żegna się z władzą jest zbliżony do sposobu jej sprawowania przez ostatnich 8 lat. Desperacka próba upchnięcia swoich ludzi w strukturach europejskich jest tego kolejnym przykładem. Dziwi, że znaleźli się prawnicy, którzy gotowi są sygnować te standardy swoim dorobkiem.

Adwokaci: Z przywróceniem praworządności nie można czekać na zmianę prezydenta

Odpowiedzialność polityków w tym momencie historii Polski polega nie tylko na tym, by nie iść za daleko, ale także na tym, by nie stać i nie czekać. Ważne, by nowa władza potrafiła się samoograniczać i wykorzystywać instrumenty inne niż nowelizacje ustaw tylko w niezbędnym zakresie.

Kappes, Skrzydło: Profesorowie-neosędziowie SN. Przypadek T. Demendeckiego

Czy osoby uczestniczące w niszczeniu praworządności zachowują czyste konto, bo nie ma do nich zarzutów jako do pracowników nauki? Naszym zdaniem nie. Zwłaszcza gdy chodzi o prawników-akademików.

Aleksander Kappes, Jacek Skrzydło: Lex Tusk dla początkujących

Ustawa zwana „Lex Tusk” długo będzie przykładem dla studentów, jak można w stosunkowo krótkiej ustawie tyle razy naruszyć konstytucję - piszą profesorowie Aleksander Kappes i Jacek Skrzydło.

Aleksander Kappes, Jacek Skrzydło: Sąd pod dnem

Stanisław Jerzy Lec napisał niegdyś: Kiedy znalazłem się na dnie, usłyszałem pukanie od spodu. Słowa Mistrza pasują jak ulał do sytuacji obecnego trybunału Przyłębskiej (nie mylić z Trybunałem Konstytucyjnym).

Aleksander Kappes, Jacek Skrzydło: Strasburski precedens dla adwokatów i radców

W sprawie Rogalski przeciwko Polsce ETPC przesadził z szerokim ujęciem zakresu wolności słowa pełnomocnika procesowego. Zarzut korupcji zawsze trzeba udowodnić, bo nie sposób przyjąć, że nawet rażąco błędne decyzje procesowe prokuratora muszą być wynikiem korupcji. Inaczej mamy do czynienia z insynuacją.

Jacek Skrzydło: Czas uwolnić temat reparacji z przekłamań

Rzetelna analiza nikogo nie interesuje. W debacie głos zabierają osoby bez kwalifikacji z prawa międzynarodowego publicznego.

Kappes, Skrzydło: Sprawa Dody nie powinna trafić do Strasburga

Państwo polskie wytoczyło piosenkarce Dodzie ciężką artylerię, stawiając jej zarzut popełnienia przestępstwa z art. 196 kodeksu karnego.

A. Kappes, J. Skrzydło: Jak praworządnie zlikwidować niepraworządność

Trzeba nieustannie przypominać, że m.in. obecny ustrój SN i w ogóle sądownictwa i skład sędziów TK są sprzeczne z konstytucją i unijnymi zasadami praworządności.