Jacek Skrzydło

Aleksander Kappes, Jacek Skrzydło: Wojna wojną a sądy muszą być nasze

Od dnia brutalnej napaści Rosji na Ukrainę, czyli od 24 lutego 2022 r. uwaga opinii publicznej koncentruje się, co zrozumiałe, przede wszystkim na wojnie, pomocy dla uchodźców i gospodarczych skutkach konfliktu dla Polski i świata. Bieżące spory polityczne zeszły chwilowo na dalszy plan. Nie znaczy to jednak, że należy zapominać o innych ważnych sprawach, gdyż one cały czas się toczą i toczyć się będą także w tym trudnym czasie.

Kappes, Skrzydło: Prezydent Duda – wielki architekt chaosu

Obóz władzy nie zdecyduje się na powrót do stanu zgodnego ze standardem konstytucyjnym, czyli likwidację neo-KRS. Praworządność nie ma szans w konfrontacji z interesem politycznym.

Skrzydło, Kappes: Czy to jeszcze możliwe

Jeśli realizacja oczekiwań Komisji Europejskiej oznacza powrót do stanu sprzed 2017 r., byłoby to równoznaczne z klęską obozu władzy.

Kappes, Skrzydło: Czy prawo ciążenia jest zgodne z Konstytucją?

Autonomiczna wykładnia pojęć konwencyjnych utrudnia państwom członkowskim uchylanie się od zobowiązań traktatowych.

Case Xero Flor - ETPCz wydał 7 maja 2021 roku wyrok w sprawie spółki i Trybunału Konstytucyjnego

Europejski Trybunał Praw Człowieka w dniu 7 maja 2021 roku wydał od dawna oczekiwany wyrok w sprawie spółki Xero Flor, producenta trawników rolowanych. Spółka domagała się odszkodowania za szkody wyrządzone w jej uprawach przez dziką zwierzynę.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN może orzekać

Członkowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN uznali, że mogą orzekać. To dowód, że mamy już „państwo podwójne".

Aleksander Kappes, Jacek Skrzydło: W oczekiwaniu na uchwałę w sprawach frankowych

Łamanie konstytucji obróci się finalnie przeciwko setkom tysięcy Polaków zainteresowanych rozstrzygnięciem kwestii kredytowych.

Jacek Skrzydło, Aleksander Kappes: Standardy republiki bananowej

Rozważania o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 marca 2021 r.

Prawnicy odpowiadają na komunikat NSA ws. powoływania sędziów na stanowisko podsekretarza stanu w MS

O zgodnym z prawem zwyczaju nie powoływania sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości piszą Aleksander Kappes, Krzysztof Kurosz i Jacek Skrzydło.

Nieważność czynności sędziego NSA delegowanego do MS

Żadna z ustaw nie pozwala na powstanie choćby subtelnych, a nawet jedynie przemijających zależności sędziego administracyjnego od władzy wykonawczej. Nie można być „przerywaną żoną Cezara" i co jakiś czas robić sobie przerwy od jej obowiązków.