­Jacek Trela

Jacek Trela: Nasze zgromadzenie jest ważniejsze niż wasze

Ostatnie wydarzenia w Warszawie obrazują słabość i destrukcję państwa demokratycznego.

Jacek Trela: Polska w Unii Europejskiej

Unia Europejska jest projektem globalnym, to umowa między państwami, które chcą wspólnie budować przyszłość w świecie zdominowanym przez mocarstwa i bloki państw. Unia to nie tylko wspólne interesy gospodarcze.

Jacek Trela: O czym świadczy ten upór ws. sądów

Pracownikom sądów i prokuratur proponuje się podwyżkę mniejszą niż inflacja, a od nich też zależy jakość pracy wymiaru sprawiedliwości. Stan niepewności w sądach się pogłębia.

Jacek Trela: Historia nauczycielką życia

Rządzący wykorzystują sytuację na granicy, by uzyskać wzrost popularności.

Jacek Trela: Anty-lex, czyli bezprawie

Marszałek Sejmu doprowadziła do uchwalenia ustawy, która jest nią tylko z nazwy.

Jacek Trela: nowelizacja k.p.a. oznacza ograniczenie skutecznego wyrównania szkody

Sprawy odszkodowawcze należą do skomplikowanych i czasochłonnych i w tym znaczeniu nowelizacja k.p.a. oznacza ograniczenie skutecznego wyrównania szkody.

„Adwokatura Zasłużonym” - odznaka dla Adama Zagajewskiego

W 2020 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała prestiżową odznakę Adamowi Zagajewskiemu. Swoją twórczością zaświadczał, jak ważna jest wolność każdego człowieka i całych społeczeństw.

Ile na adwokata i czy warto? - Jacek Trela o korzystaniu z profesjonalnej pomocy prawnej

Współpraca z pełnomocnikiem nie tylko poprawia samopoczucie, ale i podnosi świadomość prawną jego klienta. A to wartość bardzo cenna.

Trela: zmierzamy w stronę państwa policyjnego

- Zmierzamy w stronę państwa policyjnego - mówi Jacek Trela, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w wywiadzie z Anną Krzyżanowską.

CIT: nie trzeba sumować wartości transakcji wewnątrzgrupowych

Próg transakcji bądź zdarzeń jednego rodzaju, określony w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, powinien być odnoszony osobno do każdej transakcji przeprowadzanej z danym podmiotem powiązanym.