Zarządzenie nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu Eksperckiego do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych  - poz. 544

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2022 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu  - poz. 543

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2022 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  - poz. 542

Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej  - poz. 541

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2021 r.  - poz. 540