fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gaz

Gazowa współpraca nad Bałtykiem

Adobe Stock
Polska izba rozliczeniowa IRGiT zawarła umowę na świadczenie usług doradczych z bałtycko-fińską giełdą błękitnego paliwa GET Baltic. To krok w kierunku integracji tych rynków.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT), należąca do grupy kapitałowej Towarowej Giełdy Energii (TGE) podpisała w Wilnie umowę na świadczenie usług doradczych z bałtycko-fińską giełdą gazu GET Baltic. Celem współpracy jest stworzenie odpowiedniego systemu zabezpieczeń i rozliczeń oraz systemu zarządzania ryzykiem dla transakcji spotowych i terminowych zawieranych błękitnym paliwem na Litwie, Łotwie i w Estonii, a od 1 stycznia 2020 r. także w Finlandii. Już dziś we wszystkich tych krajach obowiązuje jednolity zbiór zasad dotyczących handlu i rozrachunku. Nowy model zabezpieczeń i rozliczeń ma pozwolić wprowadzić tam europejskie standardy, a także obniżyć wysokość kapitału niezbędnego do zawierania transakcji oraz zwiększając efektywność i płynność obrotu w całym regionie.

- Tworząc indywidualne rozwiązania dostosowane do potrzeb obrotu gazem ziemnym w regionie nordycko-bałtyckim, GET Baltic zawsze dąży do stosowania najlepszych europejskich praktyk. A najskuteczniejszym sposobem na to jest wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami w tej dziedzinie - mówi cytowana w komunikacie prasowym Giedre Kurme, dyrektor generalna GET Baltic.

Również Łukasz Goliszewski, wiceprezes IRGiT wyraża przekonanie, że rozpoczęty projekt przyniesie realne korzyści nie tylko dla jego spółki i GET Baltic, ale również dla całego bałtyckiego rynku gazu dzięki podniesieniu poziomu bezpieczeństwa handlu giełdowego. - A stanie się tak ponieważ rynek giełdowy, który daje gwarancję dostawy towaru i gwarancję płatności, który posiada odpowiednie mechanizmy zarządzania ryzykiem i zarządzania niewypłacalnością to rynek bezpieczny i atrakcyjny dla jego uczestników. Wprowadzenie tych mechanizmów stanowić będzie bardzo mocny bodziec do wzrostu poziomu płynności - twierdzi Goliszewski.

Integracja rynków gazu w regionie jest procesem mającym na celu stworzenie tzw. jednolitego obszaru bilansującego. Przebiega ona na wielu poziomach: infrastrukturalnym, regulacyjnym i handlowym. W tym kontekście warto zauważyć, że Polska w niedalekiej perspektywie zyska fizyczne połącznia gazociągowe przez Baltic Pipe z Danią i Szwecją oraz przez rurociąg GIPL z Litwą, Łotwą, Estonią i Finlandią. Dzięki temu powstaną nowe możliwości dla rozwoju handlu gazem w regionie i budowy płynnego regionalnego rynku.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA