Fundusze Europejskie

Kolejna dawka dotacji na projekty wdrożeniowe firm

123rf.com
Za tydzień Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zacznie przyjmować wnioski o dofinansowanie w schemacie pomocy pn. Badania na rynek. Dla inwestujących w średnich miastach ma 500 mln zł.

Popularne wśród przedsiębiorców „Badania na rynek" to część Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 3.2.1.). Dotacje można przeznaczyć na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów oraz usług. Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. Maksymalna wartość dofinansowania to 20 mln zł. Koszt usług doradczych podlegających wsparciu ograniczony jest do 500 tys. zł, a prac eksperymentalnych do 450 tys. zł. Środki można wykorzystać m.in. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów, a także na zakup nieruchomości lub budowę hal służących wdrożeniu innowacji.

Nie tylko ogólnie

Początkowo dotacje te rozdzielane były tylko w konkursach ogólnych. Jednak od 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) organizuje też konkursy kierowane do miast średnich.

- Nabory dedykowane dla miast średnich realizowane są zgodnie z założeniami Pakietu dla średnich miast – jednego z projektów strategicznych realizowanych w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – mówi Adam Hamryszczak, wiceminister inwestycji i rozwoju. I jak tłumaczy, pakiet dla średnich miast dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich. W tej chwili jest to aż 255 miejscowości w całej Polsce.

- Pakiet adresuje dwa kompleksowe wymiary wsparcia rozwoju lokalnego – wsparcie realizacji inwestycji publicznych oraz stymulowanie inwestycji prywatnych i przyciąganie inwestorów do średnich miast – wyjaśnia Hamryszczak.

Pierwszą edycję konkursu dla miast średnich realizowaną w IV kwartale 2017 r. zakończono 28 lutego br. Firmy złożyły 37 wniosków o dofinansowanie na 342 mln zł.

Teraz 500 mln zł budżetu

Budżet zbliżającego się konkursu to pół miliarda złotych. Jest on kierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) realizujących projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na terenie gmin sąsiadujących z tymi miastami. I właśnie to jest nowością.

- Dużym ułatwieniem występującym w tegorocznej edycji konkursu jest rozszerzenie zasięgu naboru także o projekty inwestycyjne realizowane na terenie gmin sąsiadujących z miastami średnimi (z wyłączeniem miast wojewódzkich) – podkreśla Hamryszczak.

- Kolejne istotne uproszczenia w tegorocznym naborze to obniżenie minimalnego budżetu projektu (kosztów kwalifikowalnych) dla średnich przedsiębiorców do 5 mln zł (wcześniej było to 10 mln zł) oraz dopuszczenie wdrożenia nowego produktu w oparciu o wyniki zakupionych prac badawczo-rozwojowych – wylicza wiceminister przypominając, że do tej pory musiały to być wyłącznie prace prowadzone samodzielnie lub zlecone przez wnioskodawcę.

Resort inwestycji i rozwoju przewiduje, że uproszczenia wprowadzone w drugiej edycji konkursu powinny wpłynąć pozytywnie na zainteresowanie ze strony przedsiębiorców.

Nabór wniosków rozpocznie się 20 marca i potrwa do 5 grudnia br. Będą one przyjmowane w rundach. Pierwsza potrwa do 9 maja br. Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie PARP tj. www.parp.gov.pl.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL