fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dodatki Specjalne

Potrzebne dobre praktyki i ekologiczne źródła ciepła

Od wielu lat złą jakość powietrza, smog i wynikające z niego negatywne skutki dla zdrowia i środowiska łączy się jednoznacznie z tzw. emisją niską - mówi dr hab. inż. Robert Kubica, profesor Politechniki Śląskiej, Wydział Chemiczny.

Co jest główną przyczyną emisji szkodliwych pyłów do atmosfery?

Robert Kubica: Od wielu lat złą jakość powietrza, smog i wynikające z niego negatywne skutki dla zdrowia i środowiska łączy się jednoznacznie z tzw. emisją niską, w szczególności emisją pyłu i innych produktów procesu spalania. Potwierdzono, że głównym źródłem emisji pyłu, jego drobnych frakcji PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu (BaP) i innych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) jest sektor ogrzewnictwa indywidualnego.

Dodatek promocyjno-informacyjny
„Walczymy ze smogiem”

Z czego to wynika?

Główną przyczyną uciążliwości tego sektora jest nieefektywne i wysokoemisyjne spalanie paliw stałych, szczególnie paliw niskiej jakości, w przestarzałych urządzeniach grzewczych. W sektorze tym powszechnie stosowane są przestarzałe kotły zasypowe oraz, tzw. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, tj. piece czy pieco-kuchnie.

Jak można to zmienić?

Dla poprawy jakości powietrza emisję niską można ograniczyć m.in. rozwiązaniami technicznymi, w tym metodami pierwotnymi i wtórnymi ale również działaniami pozatechnicznymi; regulacje prawne oraz edukacja w zakresie dobrych praktyk. Do technicznych metod pierwotnych można zaliczyć, m.in. zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zastosowanie nowoczesnych niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, zgodnych z Ekoprojektem, substytucję paliwową – przejście na gaz, olej opałowy instalację pomp ciepła czy podłączenie do ciepła sieciowego. Można też zastosować standaryzowane paliwa stałe, niskoemisyjne a także odnawialną biomasę - sezonowane drewno opałowe czy pellet drzewny.

Sam proces spalania też się zmienia?

Nastąpił znaczący postęp w obszarze technicznej kontroli procesu spalania. Dotyczy to również miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, w tym wkładów kominkowych, piecyków wolnostojących czy pieców akumulacyjnych. Rodzimi producenci oferują nowoczesne urządzenia spełniające ścisłe wymagania Ekoprojektu. Stosuje się w nich stałe biopaliwa w formie nieprzetworzonej - drewna kawałkowego oraz przetworzonej - brykietu i pelletu drzewnego.

Dlaczego rodzaj paliwa jest taki ważny?

Spalanie obu typów biomasy drzewnej w zaawansowanych urządzeniach, zgodnych z wymogami Ekoprojektu, charakteryzuje się ultraniską emisją pyłu i innych zanieczyszczeń gazowych, prekursorów smogu w tym kancerogenów takich jak BaP. Ze względu na wysoką sprawność wytwarzania ciepła nowoczesne urządzenia oferują również wymierne korzyści dla użytkownika tj. oszczędności wskutek niższego zużycia opału.

W porównaniu do starych, tradycyjnych urządzeń, rozwiązania zgodne z Ekoprojektem w istotny sposób pozwalają ograniczyć emisję zanieczyszczeń, w tym pyłu do 95 proc.

Emisja pozostałych zanieczyszczeń produktów, niezupełnego i niecałkowitego spalania takich jak lotne związki organiczne LZO czy WWA, w tym BaP może być ograniczona nawet o 99 proc. Jednak warunkiem jest poprawna obsługa urządzenia, w tym stosowanie dobrych praktyk jak np. sezonowanie drewna powyżej dwóch lat.

Jak jeszcze można ograniczyć niską emisję?

Alternatywą są tzw. metody wtórne, w tym urządzenia odpylające – elektrofiltry. Wskutek przyciągania elektrostatycznego umożliwiają one wydzielenie pyłu ze spalin i trwałe jego zatrzymanie w urządzeniu odpylającym, ograniczając emisję tego zanieczyszczenia do atmosfery. W żaden sposób nie ograniczają emisji pozostałych zanieczyszczeń gazowych. Na rynku dostępne są rozwiązania, które można stosować zarówno bezpośrednio za urządzeniem grzewczym, jak również u wylotu z komina. W zależności od konstrukcji i warunków pracy oferują sprawność odpylania w zakresie od 60-90 proc. Choć koszty eksploatacyjne są niskie, od 2 do 4 groszy na godzinę, to jednak są to rozwiązania kosztowne w zakupie.

W takim razie co wybrać?

Porównując efekt środowiskowy wynikający z zastosowania nowoczesnego urządzenia grzewczego do elektrofiltrów można stwierdzić, że obie metody, pierwotna i wtórna oferują wysoki poziom redukcji emisji pyłu. Obie metody stanowią więc narzędzie skutecznie przeciwdziałające zjawisku smogu, przez ograniczenie emisji niskiej.

Jednak oceniając jednocześnie względy ekonomiczne oraz efekt środowiskowy, uznać należy przewagę metod pierwotnych – zastosowanie nowoczesnych niskoemisyjnych urządzeń grzewczych. Ponadto nowoczesne urządzenia na drewno jako jedyne oferują jednoczesną poprawę jakości powietrza oraz osiągnięcie neutralności węglowej - wykorzystanie odnawialnego źródła energii, biomasy drzewnej.

- Artykuł powstał w ramach dodatku promocyjno-informacyjnego „Walczymy ze smogiem”.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA