fbTrack
REKLAMA

Biznes

Ważna budowa scenariuszy i dywersyfikacja ryzyka

Przemek Olczak, CFO Standard Chartered GBS Poland
materiały prasowe
Na czym polega rola dyrektorów finansowych i pionów finansowych w firmach podczas pandemii? Jakie zadania się nie zmieniły, a gdzie pojawiły się nowe wyzwania?

Materiał powstał we współpracy ze Standard Chartered GBS Poland

Przemek Olczak, CFO Standard Chartered GBS Poland, wskazuje, że wśród elementów, które nie uległy zmianie, jest przede wszystkim zarządzanie płynnością. – „Cash is king" to jest stałe motto, które dotyczy zarówno finansowania długoterminowego, typu equity, jak i krótkoterminowego, czyli nawigowania naszymi należnościami – mówi.

W przypadku Standard Chartered GBS Poland reakcja na obecne wydarzenia nastąpiła w obu tych obszarach. – Podnieśliśmy kapitał, aby dobrze przygotować się na osłabienie koniunktury, ale także udało nam się polepszyć parametry związane z kapitałem obrotowym. Dodatkowe elementy, którym poświęcamy bardzo dużo uwagi, to budowanie scenariuszy rozwoju sytuacji biznesowej oraz dywersyfikowanie ryzyka – wyjaśnia CFO Standard Chartered GBS Poland. – Szczególnie ważny jest ten ostatni aspekt, w którym dyrektor finansowy musi aktywnie włączyć się w działania i rekomendować rozwiązania finansowe, które pomagają w sytuacji kryzysowej oraz te wspierające rozwój firmy – dodaje.

– Rola CFO i zespołów finansowych idzie w kierunku integrowania danych dostępnych m.in. w systemach finansowych z danymi niefinansowymi, płynącymi zarówno z gospodarki, jak i od partnerów biznesowych. W naturalny sposób zespoły finansowe mają łatwość w łączeniu tych dwóch obszarów. I tu widzę rosnące zainteresowanie tym, by dane finansowe były wspierane zewnętrznymi danymi jakościowymi. To się przekłada na naturalny proces komunikacji dyrektora finansowego z głównymi interesariuszami, czyli z jednej strony udziałowcami firmy, z drugiej z zarządem, a z trzeciej z pracownikami – wskazuje Przemek Olczak. Standard Chartered GBS Poland zatrudnia obecnie ponad 650 pracowników, którzy świadczą wysoce specjalistyczne usługi na rzecz innych spółek z holdingu finansowego działającego na 60 rynkach.

Bardzo ważnymi elementami działalności firmy, które wymagają stałego monitoringu, są zespoły i ich motywacja, co jest szczególnie istotne w realiach pracy zdalnej. Z tej perspektywy ważna jest rola CFO nie tylko jako osoby odpowiedzialnej za finanse, ale także jako lidera zespołu i członka kierownictwa firmy. Dyrektorzy finansowi mogą również odgrywać ważną rolę w budowaniu i wzmacnianiu świadomości marki poprzez udział w działaniach marketingowych i komunikacyjnych.

– Tym, co zaczyna być bardzo interesującą interakcją, jest współpraca dyrektora finansowego z zespołami PR-owymi i zespołami odpowiedzialnymi za marketing. Te zespoły muszą mieć spójny sposób komunikowania długoterminowych celów finansowych, jak i bieżących działań, związanych m.in. z kryzysem. Z naciskiem na to, co firma będzie robiła w średnim i długim horyzoncie czasowym, aby mimo trudności koncentrować się na wzroście. I to jest to, co staramy się obecnie robić – zaznacza.

W jaki sposób można przygotowywać inne działy firmy na zmiany, na rosnącą rolę działów finansowych? – Przede wszystkim jest to proces stałej komunikacji z pozostałą częścią organizacji. Mój zespół przeprowadził np. szkolenia z cyklu „finanse dla niefinansistów". Takie dzialania pomagają koleżankom i kolegom spoza obszarów finansowych w lepszym zrozumieniu finansowych i niefinansowych KPI (Key Performance Indicators, finansowe i niefinansowe wskaźniki używane jako mierniki stopnia realizacji celów organizacji – red.) oraz polepsza komunikację. Sami również się uczymy, aby być lepszymi partnerami dla innych zespołów. Poznajemy metodologię zarządzania projektami, czy to PMI (Project Management Institute – red.), czy Prince 2, czy też Agile, aby efektywnie pracować zarówno w sposób procesowy – czyli zamknięcie miesiąca, planowanie, rozliczenie budżetu vs. wykonanie, ale też być aktywnym partnerem w realizowanych projektach – uważa CFO Standard Chartered GBS Poland.

W jego ocenie, podział pracy zespołów finansowych – jeśli chodzi o zadania regularne i zadania projektowe, dotyczące zarządzania kryzysowego lub realizacji projektów wspierających wzrost firmy – zmierza w kierunku proporcji 50:50. – Stąd duża atencja na rozwijanie kompetencji projektowych w obszarze finansów w naszej firmie – podkreśla Przemek Olczak.

Czy zmieniające się miejsce pionów finansowych w organizacji wpływa także na model współpracy CFO i CEO? – Współpraca, szczególnie aktywność ze strony CFO, powinna być ukierunkowana na identyfikowanie scenariuszy rozwoju sytuacji gospodarczej w ujęciu makro i przygotowania organizacji pod kątem planów awaryjnych dotyczących kluczowych procesów – zarówno jeśli chodzi o dostawców, jak i odbiorców – oraz dywersyfikowania ryzyka – uważa Przemek Olczak. – U nas na przykład sprawdziło się przygotowanie planów awaryjnych dotyczących kluczowej infrastruktury, takiej jak serwery. Zastanowiliśmy się, czy mamy dla nich alternatywną lokalizację, oraz czy jesteśmy przygotowani do kontaktu z naszymi interesariuszami. I jako cała organizacja, w tym zespół finansowy, przygotowywaliśmy się na takie alternatywne scenariusze. Już w grudniu zeszłego roku przeprowadziliśmy testy, co znakomicie pomogło w przygotowaniu się na sytuację, jaką przyniosła pandemia.

Model działalności Standard Chartered, wprowadzony w wielu lokalizacjach na kilku kontynentach, okazał się w obecnej sytuacji kolejnym atutem. – Gdy jeden z procesów w danym kraju odczuwał ograniczenia wynikające z sytuacji pandemicznej, zespół w innym kraju mógł przejąć jego kompetencje. W przypadku organizacji międzynarodowych to duże ułatwienie – mówi CFO Standard Chartered GBS Poland. – Natomiast wydaje się, że lokalne organizacje powinny mieć takie samo podejście. A więc zastanowić się, w jaki sposób przygotować się do sytuacji kryzysowej i opracować alternatywne plany. Dobre przygotowanie ułatwia radzenie sobie z kryzysem, gdy ten nastąpi – podsumowuje Przemek Olczak.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA