fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Akademia dla przedsiębiorców

Adobe Stock
Firmy, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność, mogą pozyskać dofinansowanie na usługi szkoleniowe dla kadry menedżerskiej oraz na usługi doradcze. Czasu jest niewiele, bo wnioski do PARP można składać tylko do końca stycznia.

Pomoc z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) firmy mogą pozyskać w ramach nowego przedsięwzięcia: Akademii Menedżera Innowacji (AMI). Jest ono finansowane jednocześnie z dwóch krajowych programów operacyjnych, a mianowicie z programu „Inteligentny rozwój" i programu „Wiedza, edukacja, rozwój".

Nowość na rynku

Z zupełnie nowego i – jak podkreślają przedstawiciele PARP – unikalnego na rynku programów edukacyjnych projektu mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości. Dofinansowanie przeznaczone na usługi szkoleniowe dla kadry menedżerskiej (trzyosobowe zespoły pracowników z firm uczestniczących w AMI) oraz na usługi doradcze dla przedsiębiorstw mogą więc uzyskać zarówno podmioty z sektora mikro-, małych i średnich firm, jak i przedsiębiorstwa duże. Różnica jest taka, że małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać 80 proc. dofinansowania, a firmy duże – 50 proc. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

Akademia Menedżera Innowacji to przedsięwzięcie skierowane do firm, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność i konkurencyjność na rynku, nauczyć się nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji. Akademia to program kierowany do kadr zarządzających firm.

– Na każdym etapie rozwoju firmy ważne są umiejętności interpersonalne oraz charakter i wizja liderów, wykraczające poza tradycyjne postrzeganie roli menedżera. Szczególnego znaczenia nabierają one w procesie innowacji. Cechy te, obok m.in. wiedzy technicznej i posiadanych wynalazków, wpływają w pierwszej kolejności na wyniki finansowe firm prowadzących innowacyjną działalność – zachęca Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Program AMI będzie realizowany przez ok. 8 miesięcy, jednocześnie w wymiarze szkoleniowym i doradczym. Część szkoleniowa w formie wykładów i warsztatów odbywać się będzie podczas stacjonarnych dwudniowych zjazdów (piątki i soboty). Część doradcza (170 godzin) realizowana będzie w firmach, gdzie uczestnicy pod okiem doradcy będą mogli zastosować zdobytą wiedzę, czyli rozwiązać konkretne problemy w swoim przedsiębiorstwie. Ponadto uczestnicy akademii uzyskają wsparcie eksperta w jednym z sześciu obszarów tematycznych stanowiących zakres merytoryczny programu.

– AMI to program, który powstał we współpracy z najlepszymi praktykami biznesu. Jest dopasowany indywidualnie do uczestników, a warsztaty i wykłady prowadzone są przez cenionych praktyków (będzie ich łącznie dziesięciu) – zapowiada Andrzej Janyszko z PARP.

Wśród nich znajdą się m.in.: Beata Cichocka-Tylman, dyrektor w PwC, która pracuje z przedsiębiorstwami nad rozwojem i wdrażaniem innowacji, jak również nad pozyskiwaniem finansowania na tę sferę działalności (dotacje i ulgi podatkowe), oraz Sergiusz Sawin, współzałożyciel oraz wiceprezes The Heart – Europejskiego Centrum Współpracy Korporacji i Startupów. Przez ostatnie 14 lat prowadził kilkadziesiąt projektów doradczych z obszaru strategii i innowacyjności w Polsce, Europie Zachodniej, USA, na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowo-Wschodniej.

– Głównym celem projektu PARP jest to, aby wyposażyć menedżerów w narzędzia umożliwiające poszerzenie oferty firm na bazie innowacji. Osobiście poprowadzę warsztaty z metodyki open innovation, a więc będę się starał wskazać, że wzbogacenie oferty firmy może, a wręcz powinno, opierać się na współpracy z otoczeniem zewnętrznym – mówi Sawin. I jak dodaje, chodzi m.in. o to, aby przekonać rodzimych przedsiębiorców, aby niekoniecznie działali na zasadzie zosi samosi, bo wiedzę i kompetencje można pozyskać szybciej, bazując na sprawdzonych już rozwiązaniach.

– Innowacje na świecie powstają zarówno w wewnętrznych, jak i zewnętrznych zespołach – podkreśla Sawin, który jest też ekspertem Komisji Europejskiej w obszarze przedkomercyjnych zamówień publicznych.

Zbiór wiedzy

– W obszarze innowacji jesteśmy w Polsce samoukami i trzeba to sobie uczciwie powiedzieć. Nasze doświadczenia i wiedzę w tym obszarze zbieramy w bieżącej pracy. Dojrzeliśmy już jednak do tego, aby dotychczasowe podejście intuicyjne przekuć w profesjonalne, bazujące na sprawdzonych metodykach – mówi Beata Tylman. – AMI to wyjątkowy zbiór wiedzy i praktyki z obszaru innowacji, jedyny taki i pierwszy w Polsce. Porusza najważniejsze kwestie z praktycznego punktu widzenia. Nam, wykładowcom, postawiono cel, aby absolwenci potrafili stosować zdobytą wiedzę od razu w praktyce, w swoich przedsiębiorstwach. Będziemy więc pracować na przypadkach, gotowych narzędziach i metodykach, dzięki czemu wiedza, którą przekazujemy, powinna się przekuć na pozytywne efekty widoczne w przedsiębiorstwie – dodaje ekspertka PwC, która m.in. skaluje startupy (również poza Polskę) i poszukuje dla nich inwestorów, a dla korporacji prowadzi scouting startupów, projektuje też i prowadzi akceleratory.

Jak podkreśla Janyszko, w wyniku udziału firm w AMI przygotowane zostaną projekty wdrożeniowe odpowiadające na zdiagnozowane w przedsiębiorstwie potrzeby z zakresu innowacyjności, takie jak np. zarządzanie talentami, stymulowanie współpracy badawczo-rozwojowej, kontaktów z klientami przy tworzeniu i doskonaleniu produktów. Uczestnicy zyskają też dostęp do interaktywnej bazy wiedzy AMI. Powstanie też Klub Alumnów Akademii. Jego członkowie będą spotykali się po ukończeniu programu i dzielili doświadczeniami z wprowadzania innowacji do organizacji czy też rozwiązywali pojawiające się problemy. Pierwszy zjazd otwierający cykl szkoleniowo-doradczy I edycji akademii zaplanowano na 1–2 marca br. A wnioski o dofinansowanie można składać do PARP do 31 stycznia.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA