fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Już obowiązują od 4 listopada 2017 r.

- ustawa z 29 września 2017 r. o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (DzU z 20 października 2017 r., poz. 1953)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 4 października 2017 r. w sprawie kierującego lotami (DzU z 20 października 2017 r., poz. 1960)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (DzU z 20 października 2017 r., poz. 1961)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 2 listopada 2017 r. w sprawie wyboru stanowisk asesorskich w sądach powszechnych (DzU z 3 listopada 2017 r., poz. 2039)

- rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" (DzU z 3 listopada 2017 r., poz. 2040)

- rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 24 października 2017 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (DzU z 3 listopada 2017 r., poz. 2041)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA