Sebastian Kaleta, Komisja Weryfikacyjna: warszawska reprywatyzacja.

Marcin Duma, prezes IBRiS: Ludzie tęsknią za lokalnymi komitetami w wyborach.