Tag:

Ubezpieczenia na życie

Powiązane

Ubezpieczenia

Rekord sprzedaży polis majątkowych i życiowych Warty

Ponad 10,7 mld zł przyniosła Warcie w 2023 r. sprzedaż polis majątkowych i życiowych. To wynik o 16,7 proc. wyższy niż w 2022 i najwyższy w jej historii.

UOKiK: Compensa ma wypłacić rekompensaty obecnym i byłym klientom

Jeśli klient nie zareagował na ofertę dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej za wyższą składkę, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie uznawało to za zgodę. Taką praktykę zakwestionował Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK nakłada wysoką karę za klauzule w umowach ubezpieczeniowych

Spółki Generali Życie TU oraz TU Allianz Życie stosowały niedozwolone postanowienia umowne - uznał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W obu przypadkach dotyczyły one opłat w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk).

Ubezpieczyciel uzyska dane z karty zgonu do wypłaty odszkodowania

Towarzystwo ubezpieczeń ma prawo występować do urzędów stanu cywilnego o kserokopie kart zgonu, potrzebne do ustalenia zasadności roszczeń.

Mocny zwrot Polaków w stronę ubezpieczeń na życie

Większa śmiertelność w czasie pandemii sprawiła, że Polacy bardziej myślą o polisach ochronnych na życie. Towarzystwa odnotowują wzrost sprzedaży.

TSUE: konsument musi mieć możliwość świadomego wyboru ubezpieczenia

Przystępując do umowy grupowej ubezpieczenia „unit-linked” konsument ma otrzymać informacje pozwalające mu na świadomy wyboru produktu najlepiej odpowiadającego jego potrzebom.

Pieniądze z polis, których po śmierci nikt nie szuka

Dwa lata czekają już uśpione polisy na zainteresowanie prezydenta. Jeszcze poczekają – prezydent się zastanawia.

Bliscy nie zawsze dostaną pieniądze za zerwane więzi

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca zadośćuczynienia za zerwane więzi dla bliskich osób skomplikowała dochodzenie wypłat od ubezpieczycieli.

Ta polisa to właściwie ubezpieczenie na wypadek śmierci

O ubezpieczeniu na życie zaczynamy przeważnie myśleć wtedy, gdy na świecie pojawiają się dzieci. To produkt, który wiąże się z poczuciem odpowiedzialności za bliskich.

Konkurencja dla NFZ. Czy prywatne ubezpieczanie się opłaca

Ubezpieczenie zdrowotne działa jak abonament. Co miesiąc opłaca się składkę, która gwarantuje dostęp do opieki.