Tag:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Miasta Polski Wschodniej w ruchu naturalnie

Jak zaspokoić potrzebę przemieszczania się ludzi i towarów, a jednocześnie ograniczyć negatywny wpływ transportu na środowisko i społeczeństwo? Odpowiedź na to pytanie kryje się pod tajemniczo brzmiącym pojęciem „zrównoważonej mobilności miejskiej”. O tym, że przemieszczanie się z poszanowaniem środowiska to konieczność, wiedzą także mieszkańcy miast w Polsce Wschodniej. Świadczą o tym liczne projekty zrealizowane w ostatnich latach dzięki Funduszom Europejskim. Choć wiele udało się już osiągnąć, to potencjał do dalszych zmian wciąż istnieje. Dlatego w najbliższych latach wsparcie zrównoważonej mobilności miejskiej będzie kontynuowane w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.