Tag:

Prokuratoria Generalna

Ostrowski: dla wszystkich prokuratorów prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski

Z Dariuszem Kornelukiem nie utrzymuję kontaktu – mówi Michał Ostrowski, zastępca prokuratora generalnego.

Isański: Dlaczego premier Tusk nie przyznał renty specjalnej Markowi Kubali?

To, że odszkodowania za szkody wyrządzone przez organy państwa nie są wypłacane, zakłamuje rzeczywistość. Odszkodowania nie są wypłacane dlatego, że ich uzyskanie jest w Rzeczpospolitej Polsce niemal niemożliwe.

Bodnar unieważnia 23 umowy z Funduszu Sprawiedliwości

Według Ministerstwa Sprawiedliwości kierowanego przez Adama Bodnara unieważnieniu ulegną 23 umowy, zawarte w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Mogą ona być objęte sankcją nieważności. Resort chce odzyskać 105 mln zł wypłaconych w ramach tych umów.

Piotr Kardas, Maciej Gutowski: Co dalej z prokuraturą?

Gwarancje niezależności immanentnie wiązać się muszą z odpowiedzialnością prokuratora, gdy sprzeniewierzy się powierzonej mu funkcji i prawu.

Prezes NRA: władza deprecjonuje pomoc prawną adwokatów

Zróżnicowanie stawek za zastępstwo prawne wykonywane przez Prokuratorię Generalną RP i pomoc prawną z urzędu świadczoną przez adwokatów jest nieuzasadnione i narusza konstytucyjną zasadę równości - pisze do premiera Mateusza Morawieckiego prezes NRA Przemysław Rosati.