Tag:

Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiązane

Organizacje

Inwestycje firm: dobre tempo bez zmian

Firmy głownie zamierzają inwestować w tym roku w maszyny i urządzenia, jedynie w turystyce najczęściej w planach jest szkolenie pracowników. Ale w tej części gospodarki aż połowa przedsiębiorstw nie ma planów inwestycyjnych na ten rok.

GUS podał dane o bezrobociu. Zadyszka na rynku pracy

Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w styczniu do 5,4 proc. z 5,1 proc. w grudniu, ale to zjawisko typowo sezonowe. W porównaniu do stycznia poprzedniego roku bezrobocie zmalało, bo skokowo wzrosło zapotrzebowanie na pracowników.

GUS podał dane o styczniowej sprzedaży detalicznej. Wyniki zaskoczyły

Sprzedaż detaliczna towarów wzrosła w styczniu realnie o 3 proc. rok do roku, najbardziej od września 2022 r. Wydatkom konsumpcyjnym sprzyja stabilizacja cen. Ale wciąż w sklepach nie widać skutków zdecydowanej poprawy nastrojów konsumentów.

GUS podał najnowsze dane o wynagrodzeniach

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w IV kw. 2023 r. wzrosło o 12 proc. rdr i wyniosło 7.540,36 zł - podał GUS.

Polska starzeje się coraz szybciej. Najmniej urodzeń w powojennej Polsce

Na stu pracujących przypada 71 niepracujących. To prawie tyle, ile w 1990 roku. Wtedy wśród 72 osób niepracujących 50 było dziećmi. W zeszłym roku 40 osób było w wieku emerytalnym, a 31 nie skończyło 18 lat.

GUS podał najnowsze dane o polskim PKB. Mocne hamowanie w 2023 roku

Aktywność w polskiej gospodarce wzrosła w 2023 r. o zaledwie 0,2 proc. zamiast o 0,5 proc., jak szacowali ekonomiści pod koniec grudnia. Choć różnica jest niewielka, wskazuje na to, że IV kwartał ub.r. nie przyniósł oczekiwanego przyspieszenia wzrostu gospodarczego.

Najnowsze dane GUS: Taniec płac i inflacji

Większość przedsiębiorców spodziewa się, że ceny usług i surowców, z których korzystają, będą rosły w najbliższym roku. Dla kondycji finansowej firm wciąż, ich zdaniem, duże znaczenie mieć będą ceny energii i paliw oraz koszty zatrudnienia.

Solidny wzrost dochodów konsumentów musi znaleźć ujście

W grudniu wyraźnie wyhamował wzrost wynagrodzeń. To prawdopodobnie zjawisko przejściowe, które nie unieważnia scenariusza boomu konsumpcyjnego.

Inflacja w listopadzie była jednak wyższa. GUS zrewidował dane

Wskaźnik cen konsumpcyjnych, główna miara inflacji w Polsce, wzrósł w listopadzie o 6,6 proc., tak samo jak w październiku. To pierwszy raz od marca, gdy inflacja nie wyhamowała.

Gdzie ceny rosną najszybciej? Dwa województwa z najgorszym wynikiem

Nie ma jednego regionu, w którym ceny różnych produktów i usług rosną w jednakowym: wysokim lub niskim tempie