Tag: Stażyści

Powiązane

Kadry

Firmy rozkręcają sezon na wakacyjne praktyki i staże

W połowie marca ruszyła rekrutacja kandydatów do 19. edycji Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu. W tym roku przewidziano w nim również udział studentów z Ukrainy. Pierwsze staże startują już w kwietniu.

Startują staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Kancelaria Premiera, ministerstwa, urzędy wojewódzkie, kuratorium oświaty czy komenda wojewódzka policji – w tym roku w 49 organach administracji rządowej realizowane są staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych finansowane ze środków Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Stabilne zatrudnienie”. To łącznie blisko 500 miejsc stażowych - informuje MRPiPS.

Młodociani pracownicy: 15-latek wykona lekkie prace

Grono pracowników młodocianych jest większe niż w latach poprzednich, bo granicę wieku obniżono z 16 do 15 lat. Takie osoby nie mogą jednak wykonywać każdej pracy.

Praca w wakacje: absolwent pomoże przez całe lato

Osobę, która nie ukończyła 30 lat, można zatrudnić na podstawie umowy o praktykę absolwencką. Taką umowę wolno zawrzeć maksymalnie na trzy miesiące

Koniec profilowania bezrobotnych - urzędy pracy sparaliżowane?

Od połowy roku zniknie uciążliwy dla pośredniaków obowiązek dzielenia bezrobotnych na trzy profile. Jeśli ustawodawca nie wyrobi się ze zmianą przepisów, po 15 czerwca urzędy pracy zostaną sparaliżowane.

Formy aktywizacji bezrobotnych w 2018 roku

Sprawy rodzinne, motywacja zarobkowa, szansa na rozwój, chęć zdobycia fachu – to powody, dla których w czołówce form aktywizacji są bony na zasiedlenie, stażowe, szkoleniowe i zatrudnieniowe. Do końca 2018 r. z różnych form aktywizacji skorzystało już 176,3 tys. bezrobotnych.

Jak praktykant może nabyć prawo do ubezpieczenia zdrowotnego

Osoba odbywająca praktykę absolwencką nie podlega z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ma do niego prawo po nadaniu przez urząd pracy statusu osoby bezrobotnej.

Jakie zmiany czekaja firmy, które zatrudniają bezrobotnych

Nowa ustawa o rynku pracy ma obowiązywać od początku przyszłego roku. Pracodawcy nie mają więc co liczyć na przedłużenie konsultacji zawartych w niej poważnych zmian, z których część budzi ich wątpliwości.

Reforma dla bezrobotnych: po wyroku TK pośredniaki będą inaczej pomagały

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego zniknie dzielenie bezrobotnych na grupy. Szykuje się ważna reforma.

Firma odliczy wydatki na stypendium dla uczniów i studentów

Przedsiębiorca odliczy wydatki na stypendium dla uczniów i studentów, których po zakończeniu nauki zatrudni u siebie w firmie.