Tag:

Stażyści

Powiązane

Kadry

Czy sąd może zamienić praktykanta w pracownika?

Osoba, który uważa, że choć podpisała umowę o praktyki absolwenckie, faktycznie była pracownikiem, może złożyć pozew o ustalenie stosunku pracy. Kiedy sąd przychyli się do takiego pozwu?

Młodzi z pokolenia Z cenią dobre staże

Trudniejszy dostęp do rynku pracy zwiększył atrakcyjność dobrych programów stażowych. Ten organizowany przez Polską Radę Biznesu przyciąga rekordową liczbę kandydatów.

Warunki pracy stażysty sprawdzi starosta

Osoba skierowana na staż przez urząd pracy nie zyskuje statusu pracownika. Jeśli organizator stażu narusza warunki odbywania stażu, może wnioskować o kontrolę do starosty.

Uczeń praktycznej nauki zawodu też musi czekać na zasiłek

Młodocianych, którzy podjęli praktyczną naukę zawodu, również obowiązuje okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego. Świadczenie przysługuje także za dni wolne od nauki i pracy.

Rozróżnijmy studia od pracy. Student prawa odpowiada mec. Joannie Parafianowicz

Myślę, że dojrzeliśmy wszyscy do zlikwidowania możliwości organizowania jakichkolwiek bezpłatnych praktyk i uregulowania tej kwestii, czy to na poziomie ustawowym, czy samorządowym - pisze Adam Buwelski, student prawa.

Studenci prawa coraz częściej mają staże za stawki godzinowe

Liczba kancelarii oferujących płatne praktyki będzie rosła, nie tylko w Warszawie, ale też w innych miastach – mówi Piotr Palacz, przewodniczący Komisji Praktyk Samorządu Studentów WPiA UW.

Tomasz Pietryga: Nie chcą stażu za 5 zł. O co im chodzi

Nowe pokolenie to nie są ludzie na dorobku. Młodzi niczego nikomu nie muszą udowadniać i nie chcą walczyć o swój dobrobyt za wszelką cenę. Kto wygra w tym pokoleniowym starciu?

"Wygrał" staż w renomowanej kancelarii - stawka 5,62 zł/h. Coraz mniej chętnych na takie praktyki

Praktyki mają służyć przyuczaniu do zawodu, ale to często praca zasługująca na wynagrodzenie.

Firmy rozkręcają sezon na wakacyjne praktyki i staże

W połowie marca ruszyła rekrutacja kandydatów do 19. edycji Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu. W tym roku przewidziano w nim również udział studentów z Ukrainy. Pierwsze staże startują już w kwietniu.

Startują staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Kancelaria Premiera, ministerstwa, urzędy wojewódzkie, kuratorium oświaty czy komenda wojewódzka policji – w tym roku w 49 organach administracji rządowej realizowane są staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych finansowane ze środków Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Stabilne zatrudnienie”. To łącznie blisko 500 miejsc stażowych - informuje MRPiPS.