Poszkodowani mogą je przeznaczyć na zakup żywności, leków, opału, odzieży czy leczenie.

Pieniądze zostały przekazane wojewodom przez ministra finansów. Samorządy otrzymują pieniądze w wysokości przekazanej wojewodom od ministra spraw wewnętrznych.

Są to następujące kwoty:

woj. śląskie – 63,2 mln zł;

świętokrzyskie – 40 mln zł;

małopolskie – 30 mln zł;

opolskie – 15 mln zł;

podkarpackie – 4,3 mln zł.