Jarosław Gowin był członkiem rządu Zjednoczonej Prawicy od listopada 2015 roku do kwietnia 2020 roku. W rządzie pełnił funkcję wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Gowin odszedł z rządu wobec swojego sprzeciwu dla wyborów prezydenckich w formie wyłącznie korespondencyjnej, forsowanych przez PiS przed 10 maja 2020 roku. Lider Porozumienia proponował wówczas zmianę konstytucji i wydłużenie kadencji prezydenta do siedmiu lat (na co nie zgodziła się opozycja) lub wpisanie vacatio legis do zmiany prawa wyborczego wprowadzającej możliwość zorganizowana wyborów w formie wyłącznie korespondencyjnej (na to nie zgodził się PiS).

Następcą Gowina na stanowisku wicepremiera została Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, z kolei ministrem nauki został Wojciech Murdzek.

Ostatecznie wybory w formie wyłącznie korespondencyjnej nie odbyły się, po zawarciu porozumienia między Gowinem a Jarosławem Kaczyńskim. Wybory w formule hybrydowej, przy dominacji "klasycznej" formuły głosowania w lokalach wyborczych odbyły się 28 czerwca (I tura) oraz 12 lipca (II tura).

Po wyborach prezydenckich zaczęto głośno mówić o rekonstrukcji rządu, do której ma dojść pod koniec września lub na początku października. Od pewnego czasu pojawiają się sygnały, że w ramach rekonstrukcji do rządu wróci Jarosław Gowin - ostatnio pojawiła się informacja, że objąłby on w zrekonstruowanym rządzie tekę wicepremiera i ministra rozwoju.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy ich zdaniem Gowin powinien wrócić do rządu.

Na tak zadane pytanie odpowiedzi "tak" udzieliło 15 proc. respondentów.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 36,6 proc. ankietowanych.

48,4 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Powrót prezesa Porozumienia do Rady Ministrów popiera 11% kobiet i co piąty mężczyzna. Z uwagi na poziom wykształcenia rozwiązanie takie najczęściej popierają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – co czwarta z nich. Biorąc pod uwagę dochód powrót Jarosława Gowina najczęściej popierają osoby zarabiające w granicach 3001 – 5000 zł (20%). Częściej niż ogół respondentów ponowienie pracy w rządzie przez Gowina popierają osoby z miast liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców – co piąta z nich - komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, Senior Project Manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 08.09-09.09.2020 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.