Forum Obywatelskiego Rozwoju uważa, że "informacja o tym, kto poparł sędziów starających się o członkostwo w KRS ma walor informacji publicznej. Jest ona także niezbędna do tego, aby sprawdzić czy istniały powiązana pomiędzy sędziami zgłaszającymi kandydatów a Ministrem Sprawiedliwości".

11 lutego FOR skierował pismo do ministerstwa sprawiedliwości z prośbą o skan korespondencji pomiędzy Marszałkiem Sejmu RP i Ministrem Sprawiedliwości w sprawie potwierdzenie statusu sędziego osób, które poparły kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Odpowiedź została wysłana wczoraj. W przesłanych dokumentach wprowadzono "konieczne anonimizację". Na czym polegają?

We wszystkich dokumentach, które minister Zbigniew Ziobro przekazał marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu wymazano nazwiska osób, które poparły kandydatury. Z dokumentu można dowiedzieć się tylko, jaka była liczba sędziów popierających daną kandydaturę.

"Resort sprawiedliwości nie udostępnił wszystkich informacji i czeka nas kolejna, po decyzji Szefie Kancelarii Sejmu, obrona jawności życia publicznego w sądzie administracyjnym" - zapowiada FOR.

Przekazane przez ministerstwo sprawiedliwości dokumenty można zobaczyć pod tym adresem: Komunikat FOR