- Rada Europy jest strażniczką europejskiej konwencji praw człowieka i konwencji o państwie prawa. Dlatego jesteśmy zaniepokojeni obecną sytuacją w Polsce. Rządy prawa oznaczają rozdział władzy i to, że instytucje państwowe powinny działaćniezależnie - mówił Jagland podczas briefingu.

Podkreślił, że bardzo pilną sprawą jest umożlwienie normalnego działania polskiemu Trybunałowi Konstytucyjnemu, który został sparaliżowany. Dodał, że oznacza to, iż nie ma w tej chwili w Polsce systemu opartego na praworządności.

- Jeśli ta sytuacja będzie trwała, do Trybunału w Strasburgu, który i tak jest przeciążony, będą spływały nowe skargi. Nie chcemy takich nowych spraw wynikających z paraliżu polskiego TK. Podobnie jak Komisja Wenecka wezwaliśmy rząd w Warszawie do znalezienia rozwiązania tej sprawy - mówił Jagland.

Oświadczy ł, że otrzymał informacje, że taki proces się toczy. - Będziemy się temu przyglądać i oczywiście deklarujemy pomoc w razie potrzeby - mówił sekretarz RE. 

Jagland powiedział, że punktem wyjścia do rozwiązania problemu jest publikacja wyroku TK i zaprzysiężenie trzech wybranych przez Sejm ubiegłej kadencji sędziów TK - jak podkreślił, taka jest też opinia Komisji Weneckiej i jest to dobra podstawa do rozwiązania konfliktu.

Sekretarz RE uznał, że jest świadkiem sytuacji, która miała już miejsce w innych krajach: rządzący nadużyli władzy, a ekipa, która ją przejęła, robi tak samo. - Jedynym rozwiązaniem jest rozwiązanie sytuacji przez parlament, i takie tez jest zalecenie Komisji Weneckiej - mówił Jagland.