Gość przyznał, że ostatnie lata pokazują, iż w demografii, nawet w krótkim okresie może zdarzyć się niemało. - Nikt nie przewidywał 3 lata temu, że może być taka duża skala migracji z Ukrainy. Ponad 2 mln osób, które znalazły się na naszym terytorium, to mniej więcej tyle jaki był niedobór urodzeń w okresie transformacji systemowej – ocenił.

Kluza zaznaczył, że być może niektóre z problemów polskiej demografii mogłoby być rozwiązane skuteczną, dobrą polityką migracyjną.

Podkreślił, że mechanizm jaki został zastosowany w programie 500+ jest bardziej sprawiedliwościowy i redystrybucyjny niż rozwojowy.

- Osoby, które na swoim utrzymaniu mają większe gospodarstwo domowe mają wyższe wydatki. Oprócz nich poprzez podatki pośrednie płacą wyższe podatki. Poprzez 500+ duża część podatków wraca z powrotem do tych, którzy wydatkują – tłumaczył.

- Lepiej to równoważy i rozkłada kwestie obciążenia podatkami, tych którzy nie mają dzieci i tych, którzy dzisiaj ponoszą koszty wychowania dzieci, a w przyszłości te dzieci będą płaciły na wszystkie emerytury, nie tylko swoich rodziców – dodał.

Ocenił, że 500+ raczej nie będzie w stanie podnieść dzietności w Polsce z poziomu 1,3 na poziom zbliżony do zastępowalności pokoleń.

- Jednak w krótkim okresie dostrzeżemy kilka pozytywnych efektów po stronie współczynnika dzietności – stwierdził.


Kluza podkreślił, że Polska ma dużo do zrobienia w obszarze polityki imigracyjnej.

- Na szczęście skłonność do wyjazdu za granicę Polaków znacząco spadła. Po drugie wiele osób, które wyjechały, w przypadku lepszych warunków dla nich na terenie Polski, byłoby skłonnych rozważyć powrót. Kolejną rzeczą jest powrót na starsze lata – wyliczył.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- Ważna jest też kwestia repatriacji Polaków, którzy z różnych powodów na przestrzeni ostatnich 100 lat znalazło się w zakątkach byłych krajów Związku Radzieckiego. Dobre poprowadzenie projektu Karty Polaka w połączeniu z przygotowaniem powrotnej infrastruktury dawałoby realne szanse ściągnięcia Polaków – dodał.

Kluza zaznaczył, że emigranci z Ukrainy czy repatrianci nie mają pozycji roszczeniowej, jak wielu emigrantów z Afryki Północnej czy krajów islamskich. - Oni najczęściej przyjeżdżają tutaj, żeby się zbudować, czyli znaleźć pracę, wykształcić się, zarobić pieniądze i utrzymać się. Postawa roszczeniowa jest minimalna – ocenił.

Sytuacja BOŚ Banku

Wyniki BOŚ Banku po pierwszym kwartale są bardzo dobre w porównaniu do poprzednich kwartałów.

- Bank odbudował przychody z działalności odsetkowej, które jeszcze rok temu były na poziomie 200 kilkudziesięciu mln, teraz są powyżej 300 mln. Będzie to w sposób trwały oddziaływać na odbudowę wartości i przychodowości - tłumaczył Kluza.

Zaznaczył, że bank jest nadal w procesie restrukturyzacji oraz musi borykać się z portfelem zbudowanym w przeszłości.

- Chcemy aby BOŚ był bankiem wyspecjalizowanym, który w szczególności identyfikuje swoją misję w obszarze ekologii oraz ochrony środowiska - stwierdził Kluza.