Taki wniosek płynie z raportu oceniającego perspektyw polskiej gospodarki przez dyrektorów finansowych. Przygotowały go Grant Thornton – audytorsko-doradcza organizacja oraz Euler Hermes –ubezpieczyciel należności. Dyrektorzy finansowi chcą nie tylko chronić, ale też rozwijać nadzorowane biznesy – skupiać się na finansowaniu rozwoju produktów oraz usług i wchodzeniu na nowe rynki zbytu.

- Między optymizmem a niedowierzaniem: dyrektorzy finansowi o perspektywach dla polskiej gospodarki" to najnowszy raport opracowany na podstawie wyników badania przeprowadzonego przez Euler Hermes i Grant Thornton wśród ponad 150 dyrektorów finansowych polskich firm – uczestników ogólnopolskiego cyklu kongresów Dyrektor Finansowy Roku. Twórcy raportu sprawdzili, w jakich barwach ankietowani widzą perspektywy dla gospodarki oraz jak zamierzają w tych warunkach zarządzać przedsiębiorstwami.

Komentując raport Tomasz Wróblewski, Partner Zarządzający Grant Thornton uznał, że dyrektorzy finansowi, z jednej strony wierzą, że najgorsze za nimi i gospodarka będzie stopniowo wracać do formy i dlatego z entuzjazmem mówią o planach rozwojowych swoich firm oraz zapowiadają zwiększone inwestycje, tworzą miejsca pracy oraz sondują możliwości ekspansji zagranicznej. Z drugiej jednak strony, mają ciągle w pamięci, że rzeczywistość czasem potrafi brutalnie weryfikować tego rodzaju optymizm. Dlatego nadal przywiązują dużą wagę do dyscypliny kosztowej, niechętnie podnoszą wynagrodzenia pracownikom i boją się przeinwestować.

52 proc. badanych dyrektorów finansowych uważa, że perspektywy gospodarcze dla Polski, są korzystne a zaledwie 6 proc. spodziewa się ich pogorszenia. 67 proc. spośród ankietowanych twierdzi, że w ciągu najbliższego roku wzrosną przychody ich firm na rynku krajowym, a 65 proc. spodziewa się wzrostu eksportu. Planować nowe inwestycje będzie 73 proc. dyrektorów, a 72 proc. badanych wchodzić będzie na nowe rynki zbytu. Nadal duża część dyrektorów finansowych nie rezygnuje jednak z działań obronnych i w ciągu kolejnych 12 miesięcy, 70 proc. z nich planuje optymalizację kosztową, a aż 72 proc. zamrażać będzie wynagrodzenia.

Rafał Hiszpański, Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes stwierdził z kolei, że polscy dyrektorzy finansowi nadal przywiązują dużą wagę do działań, które zagwarantują ich firmom przetrwanie, ale też duża część ankietowanych poważnie i z odwagą myśli już o rozwijaniu swoich przedsiębiorstw. W tym jednocześnie odpowiedzialnym i perspektywicznym podejściu dyrektorów finansowych upatruję źródeł trwałego wzrostu naszych firm, jak i całej gospodarki w najbliższych latach. Pozytywne wskaźniki obserwujemy na bieżąco także we własnej działalności – udział transakcji eksportowych w obrotach naszych klientów wciąż rośnie – stwierdza Kolejny cykl ogólnopolskich Kongresów Dyrektorów Finansowych rozpocznie się wiosną 2015 roku. Spotkania te, jak zawsze poruszać będą najbardziej aktualne problemy, z którymi muszą się zmierzyć menedżerowie polskich przedsiębiorstw, a zwłaszcza osoby odpowiedzialni za finanse. Kongresy od lat stanowią doskonałą platformę wymiany poglądów i doświadczeń, a także są miejscem do dyskusji merytorycznych dla osób profesjonalnie zajmujących się finansami przedsiębiorstw. W 2015 roku po raz dziesiąty zostaną wybrani najlepsi dyrektorzy finansowy wśród działających w Polsce firm. Aplikacje konkursowe będzie można składać od marca do połowy maja 2015 roku. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie www.dyrektorfinansowyroku.pl.