Chodzi o Bazę Usług Rozwojowych, która firmom szkoleniowym pozwala na prezentację swojej oferty, a ew. klientom z mikro, małych i średnich firm - ich porównanie.

Baza jest dostępna na stronie internetowej PARP.

Od innych narzędzi informatycznych odróżnia ją możliwość świadczenia przez firmy usług klientom, którzy otrzymali dofinansowanie z regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 i Europejskiego Funduszu Społecznego.

W EFS na lata 2014-2020 na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i pracowników w ramach regionalnych programów przewidziano ok. 135 mln euro.

Resort rozwoju podkreślił, że Baza jest pierwszą tego typu inicjatywą w Unii Europejskiej, wspierającą rozwój kompetencji małego i średniego biznesu. Podejście jest "bardziej rynkowe", oparte o model "wystandaryzowanej wyszukiwarki" ofert, wzbogaconej o system ocen.

Baza zastąpi działający dotychczas Rejestr Usług Rozwojowych.

Wiceszef MR Paweł Chorąży na spotkaniu z dziennikarzami wyjaśnił, że dotychczas w RUR funkcjonował system podażowy, zależny od ofert firm szkoleniowych. Teraz jednak w ramach Bazy Usług Rozwojowych oferta będzie bardziej skoncentrowana na potrzebach przedsiębiorców i pracowników, którzy sami określą, czego szukają - wskazał.

Poinformował też, że w ramach nowego systemu wsparcia nie będzie już pełnej refundacji szkoleń współfinansowanych z programów regionalnych i EFS. Od teraz przewiduje się współpłatność ze strony odbiorcy - tłumaczył wiceminister Chorąży.

"Nie mamy już w tej chwili praktycznie usług, które byłyby w całości dotowane dla odbiorców. (...) W związku z tym odchodzimy od systemu, w którym całość szkolenia jest finansowana. Czasem to będzie kwota symboliczna; maksymalnie można uzyskać 90 proc. (dofinansowania), jeżeli się spełni określone kryteria" - mówił.

Zwrócił też uwagę, że w minionych latach ceny szkoleń oferowanych przez firmy rosły zależnie od wartości dotacji. Częściowa odpłatność za szkolenia pomoże według niego te ceny obniżyć.

Wiceminister dodał, że w trzecim kwartale przynajmniej część regionów będzie już gotowa do uruchomienia projektów, które będą finansować usługi szkoleniowe w nowym systemie.

Do czwartku rolę bazy ofert usług rozwojowych pełnił Rejestr Usług Rozwojowych. Obsługiwany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Rejestr działał od 2015 r.

Również nową platformę będzie obsługiwała PARP.