Woda jest strategicznym surowcem, podobnie jak ropa naftowa, która pozwoliła na szybki rozwój cywilizacji w XX wieku.

W dobie zmian klimatycznych należy wypracować spójną politykę ograniczającą negatywne konsekwencje zjawiska deficytu wody. Jednym z elementów takiej polityki jest państwowy program optymalnego wykorzystania zasobów wody.

Do tej pory nie powstał żaden kompleksowy dokument skupiający w sobie wieloaspektowe działania strategiczne na rzecz rozwoju i wdrażania tego środka.

Czy przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, we współpracy z partnerami z sektora rządowego i świata nauki, Program Rozwoju Retencji jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i zagrożenia?

O tym dyskutować będą uczestnicy panelu „Powódź? Susza? Retencja! Woda ropą XXI wieku?".

Udział w nim zapowiedział pięciokrotny uczestnik konferencji organizowanych przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Towarzyszył mu będzie Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego i gość siedmiu edycji konferencji. Swoimi opiniami podzielą się także prof. Paweł Rowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, i Łukasz Kozub, przewodniczący zarządu Centrum Ochrony Mokradeł.