Kaucje w wysokości 30 zł za każdy planowany kilowat mocy miały pomóc przyspieszyć przyłączanie do sieci energetycznej nowych elektrowni.

PSE Operator narzekał na ogromną liczbę wniosków od przedsiębiorców planujących budowę farm wiatrowych. Po uzyskaniu warunków przyłączenia nie realizowali oni inwestycji, tylko czekali na nabywcę przygotowanego przez nich projektu inwestycyjnego, blokując miejsce innym projektom. Dlatego po zmianie w tym roku prawa energetycznego do 10 maja musieli oni wnieść zaliczki na przyłączenie. Wyznaczono górny pułap kaucji na 3 mln zł.

[wyimek]30 złotych kaucji za każdy kilowat mocy musieli zapłacić inwestorzy starający się o przyłączenie do sieci energetycznej[/wyimek]

PSE Operator podał, że otrzymał 23 wnioski z wpłatą zaliczki. Obejmują one projekty farm wiatrowych o mocy 5043 MW. – Zaliczki nie wpłaciło lub wpłaciło ją po terminie ustawowym pięć podmiotów – mówi Dariusz Chomka, rzecznik PSE Operator. Inwestorzy wnieśli też 13 zaliczek na elektrownie węglowe i gazowe o łącznej mocy 13 136 MW. Z planowanych inwestycji w konwencjonalne elektrownie tylko dwa podmioty nie wpłaciły zaliczki. – Brak wpłaty będzie traktowany jako rezygnacja z zamierzenia inwestycyjnego – ostrzega Dariusz Chomka.

Kolejna weryfikacja projektów inwestycyjnych nastąpi na początku września.