W zawiadomieniu do urzędu firmy ubezpieczeniowe PZU i PZU Życie szczegółowo wymieniają grupy zawodowe pracowników przewidzianych do zwolnień. Publikujemy je poniżej.

Przypominamy, że w minioną środę zarządy PZU i PZU Życie ogłosiły zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych. Dziennikarzom ujawniono, że w tym roku zagrożonych jest ponad pięć tysięcy pracowników ubezpieczyciela. Wypowiedzenia ma otrzymać 2,3 tysiąca osób, pozostałym wręczone mają być umowy zmieniające warunki zatrudnienia, na przykład na pracę w innym mieście. Jeżeli ich nie przyjmą, stracą prace. Skala restrukturyzacji ma objąć jedną trzecią zatrudnionych przez największego polskiego ubezpieczyciela.

[srodtytul] PZU SA[/srodtytul]

[b] Grupy zawodowe objęte zwolnieniami grupowymi:[/b]

pracownicy ds. obsługi ośrodków wypoczynkowych, pracownicy ds.. transportu (w tym kierowcy), pracownicy ds. zarządzania jakością, kierownicy zespołu administracji, pracownicy ds. administracji, pracownicy ds. logistyki, pracownicy ds. nieruchomości w terenie, główni księgowi oddziałów, kierownicy i pracownicy ds. informacji zarządczej, kierownicy i pracownicy ds. rachunkowości w inspektoratach, kierownicy i pracownicy ds. rachunkowości w oddziałach, pracownicy ds. windykacji bezpośredniej, pracownicy wsparcia w obszarze windykacji, pracownicy merytoryczni w obszarze windykacji, pracownicy wsparcia sprzedaży i underwritingu ubezpieczeń finansowych, dyrektorzy likwidacji szkód , kierownicy i zastępcy kierowników w pionie likwidacji szkód, koordynatorzy SN/infolinii 24, likwidatorzy merytoryczni szkód, likwidatorzy techniczni szkód, pracownicy ds. analiz odszkodowawczych, pracownicy ds. ewidencji i rejestracji w pionie likwidacji szkód, pracownicy ds. informacji i statystyki w pionie likwidacji szkód, pracownicy do spraw skarg i zażaleń w pionie likwidacji szkód, zastępcy dyrektora CLS, dyrektorzy obsługi sprzedaży , kierownicy COK, naczelnicy i zastępcy naczelników/ kierownicy i zastępcy kierowników w obsłudze sprzedaż, pracownicy na stanowiskach nie kierowniczych obsługi sprzedaży w oddziale, pracownicy obsługi sprzedaży jednostkach terenowych, kierownicy POK, pracownicy ds. obsługi klienta w jednostkach terenowych, pracownicy ds. informatyki, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów inspektoratów, pracownicy wspierający obsługę prawną, radcowie prawni.

[srodtytul]PZU Życie[/srodtytul]

[b] Grupy zawodowe objęte zwolnieniami grupowymi:[/b]

pracownicy ds. zarządzania jakością, kierownicy zespołu administracji, pracownicy ds. administracji, pracownicy ds. logistyki, pracownicy ds. opiniowania medycznego i wypłaty świadczeń , kierownicy i pracownicy ds. kadr, kierownicy i pracownicy ds. księgowości, pracownicy ds. danych i raportowania, pracownicy ds. naliczania prowizji, pracownicy ds. obsługi zawarcia umowy, pracownicy ds. po sprzedażowej obsługi umów, pracownicy ds. obsługi funduszy, pracownicy ds. obsługi polis, pracownicy ds. obsługi zobowiązań, pracownicy ds. nieruchomości w terenie, kierownicy i pracownicy ds. księgowości, dyrektorzy finansowi, kontrolerzy finansowi, dyrektorzy ds. klienta korporacyjnego, kierownicy klienta korporacyjnego, , koordynatorzy sprzedaży OFE, organizatorzy OFE, kierownicy i pracownicy ds. obsługi świadczeń, dyrektorzy obsługi klienta, kierownicy POK, koordynatorzy sprzedaży, pracownicy ds. obsługi klienta w jednostkach terenowych, pracownicy ds. informatyki, pracownicy wspierający obsługę prawną, radcowie prawni.