W okresie styczeń - listopad 2021 r. dochody budżetu państwa wyniosły 451,4 mld zł i były wyższe o 69 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego – podało Ministerstwo Finansów w dzisiejszym komunikacie.

Dochody podatkowe okazują się o 58,4 mld zł wyższe rok do roku, a wysoką dynamikę wykazują praktycznie wszystkie podatkowe źródła. I tak, dochody z VAT wzrosły o 18,9 proc. (tj. ok. 31,8 mld zł), z PIT – o 14,3 proc. (tj. ok. 8,2 mld zł), z CIT – o 25,1 proc. (tj. ok. 9,5 mld zł), z akcyzy – o 6,5 proc. (tj. ok. 4,4 mld zł), a z tzw. podatku bankowego – o 9 proc. (tj. ok. 0,4 mld zł).

Z kolei dochody niepodatkowe wzrosły rok do roku o 10,6 mld zł (tj. 23,6 proc.). Jak przypomina MF, w czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2020 w wysokości 8,9 mld zł.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – listopad 2021 r. wyniosło 401,1 mld zł, czyli o 5,4 mld zł (tj. 1,4 proc.) więcej niż rok wcześniej.

Czytaj więcej

Polacy zapłacą słony rachunek za nową moc. Wyniki branży będą rekordowe

Wyższe wykonanie wydatków odnotowano m.in. z tytułu wzrostu składki do UE (o ok. 3,4 mld zł), wzrostu dotacji z budżetu na zdrowie (o 6,3 mld zł) oraz większej subwencji ogólnej dla samorządów (o 3,5 mld zł).

Jednocześnie w niektórych działach budżetu wydatki były niższe niż rok wcześniej. Chodzi m.in. o mniejsze dotacje do FUS (o ok. 4,6 mld zł) i niższe koszty obsługi długu (o ok. 3 mld zł). W części „transport” zrealizowano wydatki niższe o 5,4 mld zł, co wynika głównie z równoległej realizacji wydatków niewygasających z upływem roku 2020 w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej.

W efekcie po listopadzie budżet państwa notował rekordowo dużą nadwyżkę – 50,4 mld zł. W znowelizowanej ustawie budżetowej na 2021 rok przewidziano za to 40,5 mld zł deficytu. „Można jednak prognozować, iż na koniec roku budżetowego deficyt będzie istotnie niższy od zakładanego i nie powinien przekroczyć 30 mld zł” – zaznacza Ministerstwo Finansów w komunikacie.