Dzisiaj warszawski sąd restrukturyzacyjny odmówił zatwierdzenia układów Ruchu z wierzycielami (w sierpniu ubiegłego roku kolporter złożył wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego). Środowe postanowienie sądu nie jest prawomocne, stronom przysługuje od niego zażalenie.

Ruch uratowany. Wierzyciele zgodzili się na układ

Alior w przesłanym nam komentarzu wskazuje, że sąd nie podważył merytorycznie układu Ruchu wierzycielami, a jedynie z przyczyn proceduralnych, w związku uchybieniami natury formalnej, nie zatwierdził układów przyjętych przez zgromadzenia wierzycieli w ramach przyśpieszonego postępowania układowego Ruchu. Alior oczekuje na pisemne uzasadnienie tego wyroku. Po jego przeanalizowaniu podejmie dalsze kroki prawne.

Alior ocenia, że scenariusz restrukturyzacji, w ramach którego wydawcy będący wierzycielami Ruchu przyjęli proponowane zapisy układów PPU1 i PPU2 zawierające propozycje umorzeń części wierzytelności, jest najbardziej korzystny dla niego samego i pozostałych wierzycieli. „Konsekwentnie w porozumieniu z Ruchem i PKN Orlen dążymy do realizacji wcześniej nakreślonego planu restrukturyzacji” – zaznacza bank.