Złożył takie odwołanie w 2 miesiące po odrzuceniu przez europejski trybunał I instancji jego wniosku o uchylenie decyzji Komisji z 2015 r. „Potwierdzamy, że Fiat Chrysler Finance Europe złożył w TSUE apelację związaną z orzeczeniem o jego podatkach w Luksemburgu" — przekazała firma Reuterowi.

Komisja Europejska w ramach walki z uchylaniem się przez firmy ponadnarodowe od płacenia podatków w krajach ich działania poleciła wielu firmom zapłatę zaległości podatkowych wynoszących od kilkudziesięciu milionów euro do 13 mld w przypadku Apple'a.

Władze Irlandii, które wspierały Luksemburg w tej sprawie, także złożyły apelację — podała osoba znająca sprawę. TSUE potrzebuje zwykle 18 miesięcy na wydanie orzeczenia.