Chętni będą mieli dwa tygodnie na przygotowanie wniosków, które można składać od 16 czerwca.

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pomoc na pokrycie kosztów uzyskania oraz zarządzania prawami własności (np. patentów) poza granicami Polski. Do podziału w tym rozdaniu jest ok. 13 mln euro. Cztery konkursy skierowane są zaś do instytucji otoczenia biznesu, które zajmują się doradztwem i wspieraniem (także kapitałowym) innowacyjnych projektów i firm. Chodzi o parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, klastry, „anioły biznesu” itp. W tym rozdaniu będą one walczyć o ok. 30 proc. z 300 mln euro dostępnych na lata 2007 – 2013.

Start konkursów to dobra informacja dla Fundacji Centrum Innowacji FIRE. – Mamy już przygotowany projekt. Chcemy złożyć wniosek tak szybko, jak to możliwe – mówi „Rz” Karol Lityński, prezes Fundacji. CI FIRE zajmuje się m.in. wyszukiwaniem innowacyjnych pomysłów, które mają szansę na komercyjny sukces, pomaga też ich autorom w stworzeniu nowej firmy.

100 mln euro - o tyle będą walczyć instytucje wspierające biznes w konkursach, które ruszą za kilka dni

Prezes Lityński zwraca jednak uwagę na pewien problem. Wedle obecnie obowiązujących zasad dotacji z UE o wartości powyżej 1 mln zł nie można zabezpieczyć wekslem in blanco. Trzeba uzyskać np. gwarancje bankowe, które są droższe i trudniejsze do uzyskania. – Nasza fundacja nie dysponuje dużym kapitałem założycielskim, ale szukamy gwaranta – mówi.

Być może ten problem zostanie częściowo rozwiązany. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości proponuje, by instytucje otoczenia biznesu, które nie korzystają ze wsparcia w formie zaliczek, mogły stosować uproszczone formy zabezpieczeń (m.in. weksel). Propozycje musi zaakceptować resort rozwoju regionalnego.