Przyszłoroczne inwestycje początkowe kopalń m.in. w nowe złoża i poziomy wydobywcze mogą wynieść ok. 1,5 mld zł – wynika z szacunków „Rz”. Rząd obiecał 400 mln zł na dofinansowanie do 30 proc. wartości projektów. Najlepsze wyłoni w konkursie resort gospodarki nadzorujący branżę.

Z szacunków „Rz” wynika, że kopalnie węgla kamiennego złożą wnioski na dofinansowanie ok. 20 projektów. Tyle że resort nie wydał odpowiedniego rozporządzenia i spółki węglowe nie mają wzoru aplikacji.

Przyszły rok będzie pierwszym i możliwe, że ostatnim, gdy kopalnie dostaną dotacje z budżetu. Komisja Europejska zgodziła się na pomoc publiczną tylko w tym roku. Z kolei w poprzednich latach rząd nie miał pieniędzy na wsparcie inwestycji. Resort gospodarki wystąpił już o przedłużenie okresu udzielania pomocy do 2015 r.

W zeszłym roku Ministerstwo Gospodarki wnioskowało o ponad 400 mln zł dla kopalń, ale nie dostało nic. W tym roku propozycja resortu przekraczała 800 mln zł – do kopalń trafi mniej niż połowa proponowanej sumy.

Zgodnie z projektem rozporządzenia dotacja może być przyznana dla inwestycji początkowych rozpoczętych po 1 stycznia 2008 r.

– U nas proponowane do dofinansowania projekty dotyczą m.in. budowy nowych poziomów wydobywczych i modernizacji zakładów przeróbczych. Zakładamy, że dotacja mogłaby wynieść w sumie 200 mln zł – mówi Zbigniew Madej, rzecznik Kompanii Węglowej, największej spółki górniczej w Europie.

– W przyszłym roku zamierzamy realizować cztery inwestycje początkowe. Możemy ubiegać się o dofinansowanie w kwocie 55,7 mln zł, czyli 30 proc. z nakładów szacowanych na 185,7 mln zł – mówi Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzeczniczka Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Chodzi o rozbudowę kopalń Zofiówka i Pniówek oraz budowę nowych poziomów w Budryku i Zofiówce.

Dla JSW wsparcie finansowe będzie o tyle ważne, że to właśnie ta spółka odczuła najbardziej skutki kryzysu i jako jedyna zamknie ten rok na wielomilionowym minusie.

Giełdowy Lubelski Węgiel Bogdanka chce m.in. dofinansowania kompleksu strugowego do eksploatacji niskich pokładów (wysokość do 1,7 m). – Rozwój i poprawa efektywności są naszymi priorytetami. Szacujemy, że dzięki tej inwestycji zasoby kopalni zwiększą się o ok. 100 mln ton węgla, a koszty wydobycia będą niższe – przekonuje Mirosław Taras, prezes Bogdanki.

Autopromocja
Panel dyskusyjny "Ach te magazyny"

Silniki boomu pracują pełną parą - rynek będzie rósł z uwagi na dalszy rozwój logistyki i e-commerce

OGLĄDAJ RELACJĘ

– Mamy dobre projekty – powiedział „Rz” prezes Katowickiego Holdingu Węglowego Stanisław Gajos. Modernizacje szybów mają spółce zagwarantować na 30 lat dostęp do 250 mln ton węgla.