W 2001 r. 19,3 tys. pracowników PZU otrzymało nieodpłatnie walory stanowiące 15 proc. kapitału zakładowego. Od tego czasu były one przedmiotem handlu na rynku pozagiełdowym.

PZU ocenia, że w efekcie w rękach pierwotnie uprawnionych do otrzymania walorów pozostało jedynie 3,1 proc. papierów.

Akcje skupowało szereg instytucji w ramach umów cywilnoprawnych.