Raport przygotowany przez markę Avon powstał na podstawie opinii zebranych od ponad 7000 respondentek z 7 krajów, w tym 1004 z Polski. Wynika z niego, że rola kobiet w biznesie wciąż jest marginalizowana i muszą zmagać się z wieloma nierównościami ze względu na płeć. Badania ujawniają, że dla Polek brak elastyczności pracy (45 proc.), zarobki (62 proc.) i możliwość założenia własnej firmy (19 proc.) to główne obszary, w których napotykają największe bariery, które uniemożliwiają im osiągnięcie pełnego potencjału finansowego i zawodowego.

39 proc. zapytanych Polek przyznało, że nawet przy elastycznym zatrudnieniu wciąż mierzy się z większymi trudnościami niż mężczyźni. A 25 proc. twierdzi, że spoczywający na nich obowiązek opieki nad dziećmi i bliskimi ma negatywny wpływ na rozwój ich kariery. Co ciekawe, według Światowego Forum Ekonomicznego mężczyźni spędzają zaledwie 19 proc. całkowitego czasu pracy wykonując czynności niepłatne, podczas gdy kobiety aż 55 proc..

Kobiety nadal zarabiają mniej. Aż 68 proc. Polek twierdzi, że zarobki mężczyzn są wciąż wyższe. Kobietom również trudniej dostać podwyżkę. 79 proc. pytanych chciałoby zarabiać więcej pieniędzy, czy to poprzez inne źródło dochodu, czy w swojej pracy, a 77 proc. uważa, że recesja i wzrost kosztów utrzymania dotknęła je bardziej niż mężczyzn.

Według raportu blisko jedna trzecia Polek (30 proc.) jest przekonanych, że mężczyźni mają łatwiej przy zakładaniu swojego biznesu. Pytane o najczęstsze bariery, które napotykają na tym polu, wskazały na finanse (58 proc.), strach przed porażką (50 proc), niewiedza od czego zacząć (41 proc.), brak znajomości o rynku (35 proc.) i brak pewności siebie (40 proc.). Dodatkowo 58 proc. ankietowanych przyznało, że mężczyznom łatwiej awansować na wyższe stanowiska.