- Chcielibyśmy, aby telekomunikacja była wymieniana jednym tchem wśród sektorów inwestujących, takich jak budownictwo drogowe, czy energetyka – mówi Ireneusz Piecuch.

Raport PwC wydany na 20-lecie istnienia cyfrowych sieci komórkowych w Polsce ma unaocznić skalę dotychczasowych inwestycji telekomów, ich wkład w PKB, wpływy z podatków VAT i CIT oraz znaczenie dla rynku pracy, a z drugiej – podkreślić znaczenie dla budowy gospodarki kolejnej generacji: tzw. przemysłu 4.0 oraz ekosystemu sieci 5G.

PwC, korzystając z globalnych prognoz danych dla branży autorstwa organizacji GSMA, że łączny wpływ technologii mobilnych na Polską gospodarkę może sięgać nawet 3,2 proc. PKB, z czego wpływ bezpośredni - 0,8 proc., pośredni -0,7 proc., a korzyści z tytułu wzrostu produktywności innych branż - 1,7 proc.

„Bezpośrednia wartość dodana, o jaką zwiększa się polskie PKB dzięki działalności operatorów telekomunikacji mobilnej to 13,5 mld zł. (...) Kiedy weźmiemy pod uwagę dodatkową sprzedaż, jaką dzięki nim osiągną ich dostawcy i poddostawcy, to ich wkład w polską gospodarkę wzrośnie do około 26,5 mld zł, czyli 1,5 proc. PKB. Zakupy operatorów telekomunikacji mobilnej sprawiają, że przedsiębiorstwa z szeroko pojętego sektora usług generują dodatkowe 4,2 mld zł wartości dodanej, drugim największym beneficjentem jest sektor przemysłu i budownictwa, którego wkład w PKB Polski jest większy o około 3,8 mld zł" – wyliczają eksperci PwC.

Ich zdaniem efekt poprawy efektywności działania przedsiębiorstw z innych gałęzi gospodarki jest co najmniej równie istotny.

Doradcza firma oszacowała również, że wpływ operatorów komórkowych na dochody podatkowe finansów publicznych to około 6 mld zł rocznie. W 2015 r. wpłacili oni 1,76 mld zł podatków bezpośrednich, 2,05 mld zł z tytułu VAT, a 2,19 mld zł trafiło do funduszu ubezpieczeń społecznych.

Według raportu GSMA „Mobile Economy", wzrost produktywności przedsiębiorstw na świecie na skutek wykorzystania technologii mobilnych sięga 2,2 proc. globalnego PKB.

„W Polsce oczekiwany efekt wzrostu produktywności będzie mniejszy niż dla globalnej gospodarki, ze względu na mniej rozwinięty sektor usług i sektor innowacyjny" – uważa PwC. „Szacujemy, że wzrost produktywności innych gałęzi gospodarki dzięki zastosowaniu technologii mobilnej w Polsce sięga 1,7 proc., co w połączeniu z bezpośrednim i pośrednim wkładem do krajowego PKB daje udział 3,2 proc. w tworzeniu polskiego PKB" – szacują eksperci.

Doradcza firma podkreśla przy tym, że operatorzy komórkowi reinwestują relatywnie dużo, bo 21,5 proc. wypracowywanej przez siebie tzw. wartości dodanej. Tym samym zajmują drugie miejsce pod tym względem po energetyce (średnia dla całej gospodarki to 7,5 proc.).

Uwzględniając m.in. wydatki na rezerwację częstotliwości uzyskanych w tzw. aukcji LTE (9,2 mld zł) PwC szacuje, że w ciągu najbliższych 5 lat, ich inwestycje krajowych operatorów mobilnych wyniosą w sumie 23,2 mld zł. To oznacza, że w nadchodzących latach firmy telekomunikacyjne z sektora wyłożą w sumie około 14 mld zł, czyli średnio 2,8 mld zł rocznie. Daje to około średnio 0,7 mld zł na każdego z operatorów infrastrukturalnych: Orange Polska, T-Mobile Polska, Cyfrowy Polsat (Polkomtel) oraz P4 (Play).

- Sądzimy, że w kolejnych latach będziemy mówić o stabilizacji poziomu inwestycji – mówił dziennikarzom Maciej Korzeniowski, partner w PwC.

„Nakłady na infrastrukturę sieciową to zarówno utrzymanie i modernizacja istniejącej sieci orazy wydatki na dokończenie pokrycia kraju siecią 4G. Konieczne są też przygotowania do kolejnej rewolucji w telekomunikacji mobilnej, czyli wdrożenia technologii 5G" – czytamy w raporcie.

Nie pokuszono się przy tym o szacunki, ile kosztować będzie telekomy przygotowanie i wdrożenie technologii 5G.

PwC przekonuje, że jeśli inwestycji tych nie będzie to wzrost gospodarczy Polski może być wolniejszy nawet o 1-2 proc. rocznie, „co nie powoli Polsce na kontynuację domykania luki rozwojowej wobec najbogatszych krajów UE" – czytamy w opracowaniu.

Prezes PIIT chciałby, aby decydenci pamiętali o tym wszystkim nie tylko podczas dyskusji o SOR, zniesieniu barier inwestycyjnych, ale też ale też m.in. planując kolejny przetarg na częstotliwości radiowe (700 MHz). Spodziewa się go za trzy lata. – W telekomunikacji to krótki okres – mówił. Zapewnił też, że nie słyszał, aby w kuluarach wrócił pomysł dodatkowego opodatkowania operatorów telekomunikacyjnych.

Irenuesz Piecuch, prawnik, niegdyś związany m.in. z Orange Polska, jest nowym prezesem PIIT, zrzeszającej zarówno duże firmy telekomunikacyjne, jak i – szerzej -0 teleinformatyczne. Zastąpił na stanowisku wieloletniego szefa Izby – Wacława Iszkowskiego.