Dla porównania w analogicznym okresie ub.r. czysty zarobek PGE przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wynosił 964 mln zł, a EBITDA prawie 1,95 mld zł.

Szacowana EBITDA segmentu energetyka konwencjonalna wyniosła w I kwartale 2018 roku sięgała blisko 1,29 mln zł, dystrybucja dała 638 mln zł, obrót - 189 mln zł, a segment energetyki odnawialnej -114 mln zł.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2018 r. wyniosła około 17,7 TWh. PGE dystrybuowało 9,2 TWh energii, a do odbiorców finalnych sprzedano 10,5 TWh oraz 23,5 PJ ciepła.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment energetyki konwencjonalnej w I kwartale 2018 wyniosła 172,2 zł/MWh (w ujęciu porównywalnym, bez nabytych aktywów).

Są to szacunkowe wyniki. Te audytowane będą w raporcie kwartalnym 15 maja.