Takie wnioski płyną z raportu „Global Risks Report 2022". Jego autorzy oceniają, że zmiany klimatyczne i związane z nimi gwałtowne zjawiska pogodowe, których skala i liczba z roku na rok rosną, są najważniejszym zagrożeniem długoterminowym dla świata. Problemem jest tu przede wszystkim brak skoordynowanej globalnej polityki klimatycznej i zróżnicowane podejście do walki z ociepleniem klimatu w różnych częściach świata. To sprawia, że walka ta jest mało skuteczna, dodatkowo powoduje napięcia gospodarcze i społeczne w różnych częściach świata.

Do głównych ryzyk krótkoterminowych „Global Risks Report 2022" zalicza podziały społeczne, brak środków do życia oraz pogorszenie stanu zdrowia psychicznego. Wszystko to związane jest z kolejnym rokiem pandemii Covid-19. Na naszym zdrowiu odbija się praca zdalna, izolacja, niepewność co do przyszłości, a także nierówność w skali świata w dostępie do szczepionek. Grozi to pogłębieniem pęknięć społecznych i napięciami geopolitycznymi. Problemem i zarazem ryzykiem jest też nierównomierne globalne ożywienie gospodarcze po pandemii. Tylko jeden na sześciu ekspertów, przepytywanych w czasie przygotowywania raportu, patrzy optymistycznie na to ożywienie, a zaledwie jeden na dziesięciu z nich jest przekonany, że może ono gwałtownie przyspieszyć. Zdecydowana większość jest przekonana, że w ciągu trzech najbliższych lat towarzyszyć nam będą różnego rodzaju turbulencje gospodarcze, zakłócenia łańcuchów dostaw i nieprzewidziane zdarzenia. Negatywnym skutkiem pandemii i zarazem rosnącym ryzykiem jest też gwałtownie zwiększająca się liczba cyberataków, które ułatwia przeniesienie znacznej części naszych aktywności, zarówno prywatnych, jak i służbowych, do internetu. – Problemy zdrowotne i gospodarcze pogłębiają podziały społeczne – komentuje wyniki raportu Saadia Zahidi, Managing Director w World Economic Forum. – Prowadzi to do napięć w momencie, gdy współpraca w ramach społeczeństw i społeczności międzynarodowej będzie miała zasadnicze znaczenie dla zapewnienia równomiernej i szybszej globalnej odbudowy. Światowi liderzy powinni działać wspólnie i przyjąć skoordynowane i wielostronne podejście, aby stawiać czoła globalnym wyzwaniom i zbudować odporność przed kolejnym kryzysem – dodaje.

Raport „Global Risks Report 2022" został opracowany przez radę doradczą ds. globalnego ryzyka Światowego Forum Ekonomicznego we współpracy z partnerami strategicznymi: Marsh McLennan, SK Group i Zurich Insurance Group.