Rolę WZA dla spółek węglowych pełni wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak.

Według komunikatu WZA „Strategia spółki wpisuje się w realizację Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku oraz strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w latach 2007 – 2015. Dotyczy to między innymi wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zwiększenie bazy zasobowej oraz utrzymanie poziomu wydobycia węgla o stałych, wysokich parametrach jakościowych, wpływających na ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko i ograniczenie emisji CO[sub]2[/sub]”.

Uzyskanie tego rezultatu możliwe będzie dzięki dalszemu rozwojowi produkcji węgli wysokoenergetycznych i o niskiej zawartości siarki przez kopalnie KHW.

Nadrzędnym celem strategicznym Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. na lata 2010–2020 jest systematyczny wzrost wartości Spółki dzięki ciągłemu rozwojowi w obszarze wydobycia, wzbogacania i sprzedaży węgla oraz gospodarczego wykorzystania surowców towarzyszących. Realizowany on będzie w sposób uwzględniający wpływ na środowisko, odpowiedzialne gospodarowanie zasobami, jak i oczekiwania inwestorów, zadowolenie klientów oraz bezpieczeństwo i satysfakcję pracowników.