"Sierpień 80 zastrzega sobie uprawnienia do strajku, gdyż postawa zarządu KHW nosi znamiona art. 17 pkt. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, czyli strajk może być zorganizowany, jeżeli bezprawne działanie pracodawcy uniemożliwiło przeprowadzenie rokowań lub mediacji" – pisze Sierpień 80 w oświadczeniu.

– Zarząd jest gotowy do rozmów – zapewnia Wojciech Jaros, rzecznik KHW.

Związkowcy z sierpnia 80 zgodnie z wczorajszą zapowiedzią złożyli także doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez trzech wiceprezesów KHW, którzy pełnili tę funkcję w 2009 r. Chodzi o nagrody roczne po ok. 40 tys. zł na osobę. Zdaniem Sierpnia 80 uzasadnienie nagród (czyli m.ni. realizacja palnu tehcniczno ekonomicznego spółki) jest niezgodne z prawdą, dlatego przyznanie nagród jest zdaniem związkowców niesłuszne.