Grupa Duon systematycznie zwiększa sprzedaż i dystrybucję błękitnego paliwa poprzez własną infrastrukturę. W dużej mierze jest to zasługa rosnących możliwości zakupu skroplonego gazu LNG. Giełdowa spółka pozyskuje go m.in. z rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego. – Prowadzimy też rozmowy w sprawie pozyskiwania surowca z uruchomionego niedawno litewskiego terminalu LNG w Kłajpedzie. Dodatkowo w najbliższych kwartałach może pojawić się szansa na zakupy z gazoportu w Świnoujściu – uważa Mariusz Caliński, prezes Grupy Duon.

Grupa Duon kupuje LNG, który następnie dostarcza cysternami do własnych stacji regazyfikacji, a stamtąd (po zamianie surowca ze stanu ciekłego na gazowy) posiadanymi rurociągami  do lokalnych odbiorców. Obecnie spółka posiada 20 stacji regazyfikacyjnych i około 400 km własnych gazociągów. Są zlokalizowane głównie w północno-wschodniej i zachodniej Polsce.

– Obecnie mamy zaplanowaną budowę kolejnej stacji regazyfikacyjnej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą. Koszt tego typu inwestycji wynosi zazwyczaj 2–3 mln zł – twierdzi Caliński. Dodaje, że wszystkie tegoroczne inwestycje pochłoną około 7–8 mln zł.

W tym roku jednym z najważniejszych celów Grupy Duon jest też wzrost sprzedaży energii elektrycznej i gazu na zasadzie TPA, czyli z wykorzystaniem infrastruktury innych firm. – Nadal chcemy być spółką najczęściej wybieraną w Polsce przez podmioty, które zdecydują się zmienić dotychczasowego sprzedawcę. Ze względu na dynamiczne zmiany zachodzące obecnie na rynku gazu sądzimy, że zdecydowanie większe zwyżki wpływów zanotujemy z tej działalności niż z handlu prądem – mówi Caliński.

W realizacji tego celu pomoże przejęta za 32 mln zł AMB Energia. Firma ta specjalizuje się w pozyskiwaniu klientów zainteresowanych zmniejszaniem kosztów zakupu prądu.

W dalszej perspektywie Grupa Duon planuje samodzielne wytwarzanie energii elektrycznej. Dziś dla swoich klientów pozyskuje prąd na Towarowej Giełdzie Energii. Na tej platformie handluje też gazem. Ponadto błękitne paliwo importuje gazociągami z Niemiec i Czech, gdzie jest znacznie tańsze niż w Polsce. W rozwoju tego segmentu przeszkadza jednak ustawa o zapasach obowiązkowych. Firmy nie muszą ich gromadzić tylko wtedy, gdy sprowadzają mniej niż 100 mln m sześc. gazu rocznie.

Grupa Duon planowała w ubiegłym roku osiągnąć 608,7 mln zł przychodów i 22,4 mln zł czystego zarobku. Już wiadomo, że prognoza została zrealizowana. W efekcie oba wyniki w stosunku do osiągniętych w 2013 r. powinny wzrosnąć odpowiednio o około 54 proc. i 109 proc.

– Prognozę wyników na ten rok prawdopodobnie podamy w chwili publikacji sprawozdania finansowego za 2014 r. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami chcemy też rekomendować wypłatę dywidendy w kwocie 0,05 zł na każdą akcję – mówi Caliński.