fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Leon Podkaminer

Opinie

Nie mamy szans na dognanie Niemiec

W dłuższej perspektywie wzrost gospodarczy Polski nie rysuje się pomyślnie. Za niskie są inwestycje w maszyny i urządzenia produkcyjne.

Podkaminer:

Opinie

Potrzebny lód na gorące głowy?

Sądzę, że rząd w końcu pójdzie po rozum do głowy i zaprzestanie forsowania podwyżek cen energii. Pozwoli to obniżyć inflację bez uciekania się do środków polityki pieniężnej.

Podkaminer:

Opinie

Dlaczego rząd podnosi ceny prądu?

Wielekroć dowodziłem, że rentowność netto elektroenergetyki jest ekstraordynaryjnie wysoka i wynosi obecnie dwakroć więcej niż w przetwórstwie przemysłowym.

Podkaminer:

Opinie

To nie mrozy podnoszą ceny prądu

Ceny energii elektrycznej są podwyższane przez kartel państwowych firm dominujących w sektorze wytwarzania i dystrybucji prądu – pisze w polemice ekonomista.

Podkaminer

Opinie

Pożytek z unijnej manny

Mam pewne wątpliwości co do realnych efektów miliardów, które mają trafić z Unii Europejskiej do Polski.

Podkaminer:

Opinie

Bez euro rozwijamy się... szybciej!

W „Rzeczpospolitej" z 3 stycznia 2021 r. ukazał się komentarz pt. „Bez euro rozwijamy się wolniej". Empirycznie teza ta jest ewidentnie fałszywa.

Podkaminer:

Opinie

Czy naprawdę mamy za dużo pieniądza?

Nie znam nikogo, kto uskarżałby się na nadmiar pieniędzy. Ale nie brakuje ekonomistów – profesjonalnych, a zwłaszcza „amatorskich" – którzy frasują się nadmiarem pieniądza...

Podkaminer:

Opinie

Bronię MMT przed prof. Kołodką

Skoro o dobrobycie nie decyduje ilość wyemitowanego pieniądza, to może w ogóle dać sobie spokój z jego emisją? – pisze ekonomista w polemice.

Podkaminer:

Opinie

Czego brakuje Modern Monetary Theory?

Bank centralny może być skrajnie niezależny i odpowiadać tylko przed Bogiem i Historią, ale w ostatecznym rachunku emisja pieniądza dostosowuje się - na zasadzie praw arytmetyki...

Podkaminer:

Felietony

Jak ulepszyć demokrację?

Jak powszechnie wiadomo „demokracja jest najgorszą formą rządzenia” (nie licząc form, które były już wypróbowywane). Istnieje więc potrzeba rozważenia modyfikacji czyniących...

Podkaminer:

Opinie

Konkurencyjność to za mało

Pomysł, że polityka powinna zadbać o wzrost konkurencyjności, a wtedy cała reszta sama już o siebie zadba, jest naiwnym złudzeniem.

Podkaminer:
REKLAMA
Example Alt
e-Wydanie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA