Piotr Kościński

Piotr Kościński

Rosja chce mniej wojsk NATO w centrum Europy

Rosja domaga się, by NATO ograniczyło swoją obecność wojskową w nowych państwach sojuszu

Marchlewszczyzna: Bolszewicka mała Polska

W 1935 roku rejon marchlewski na Ukrainie został zlikwidowany, a rok później większość mieszkańców wywieziono do Kazachstanu. Dla okolicznych miejscowości oznaczało to upadek. Nie podniosły się już nigdy.

Nie zapominajmy o rocznicy Marchlewszczyzny

Niemal całkowicie zapomniana mija 90. rocznica powstania i 80. likwidacji polskiej autonomii w ZSRR, tak zwanej Radzieckiej Marchlewszczyzny.

W Internecie o obronie Grodna

Rusza strona internetowa, która ma ukazywać polską obronę przed sowieckim najazdem we wrześniu 1939 r. Jest to pokłosie filmu dokumentalnego „Krew na bruku. Grodno 1939”, który powstał pod patronatem „Rzeczpospolitej”.

Piotr Kościński: Dialog przez mur

Dla Rosjan właściwie każdy gest, każdy ruch, jaki Polska wykona, by wesprzeć Kijów, będzie czymś negatywnym. Cokolwiek więc zrobimy, z punktu widzenia Moskwy będzie złe – podkreśla ekspert PISM Piotr Kościński.

Ostatnie dni zbiórki pieniędzy na film Grodno 1939

Kończy się zbiórka pieniędzy na powstający pod patronatem „Rz” film o obronie Grodna we wrześniu 1939 r.

Grodno 1939 – początek zdjęć

Rozpoczęły się zdjęcia do filmu o obronie Grodna w 1939 r. przed Sowietami, który powstaje pod patronatem „Rz"

Grodzieńscy Polacy czekają na film o Wrześniu ‘39

Na powstający pod patronatem „Rz” film dokumentalny o obronie Grodna we wrześniu 1939 r. przed Sowietami zbierane są pieniądze nie tylko w Polsce, ale i na Białorusi.

Film o obronie Grodna

Wkrótce ruszą zdjęcia do filmu dokumentalnego o obronie Grodna w 1939 r. przed Sowietami, powstającego pod patronatem „Rz”.