Antoni Górski

Antoni Górski: Równość sędziów

Wykorzystywanie potencjału indywidualnych zdolności i predyspozycji jest kluczem do powodzenia w każdej dziedzinie działalności kadrowej, także w sądownictwie.

UE: Jaką cenę zapłaci Polska za kampanię nienawiści?

Polska raczej nie straci unijnych pieniędzy za łamanie praworządności, ale i tak może mieć finansowe kłopoty.

Antoni Górski: Kwestionowanie nowych sędziów nie ma podstaw

Powołanie sędziego jest aktem prawa ustrojowego. Jest to rozstrzygnięcie dyskrecjonalne prezydenta, mieszczące się w zakresie jego osobistej prerogatywy.

Skarga nadzwyczajna: jak korygować prawomocne wyroki sądów powszechnych

Nowa skarga nadzwyczajna może zmarginalizować znaczenie i przydatność dotychczasowej.

Protokół przesłuchania świadka jako dowód w innej sprawie

Protokół przesłuchania świadka w jednym postępowaniu może służyć jako dowód w innym.

Niektórzy sędziowie przekroczyli granicę

Czy sędzia, orzekając, powinien być jedynie „ustami ustawy" i trzymać się ściśle ram prawnych, nawet jeśli w jego ocenie prawo jest niesłuszne, nieproporcjonalne? (To jedno z pytań debaty, którą opisaliśmy w „Rzeczpospolitej" 5 grudnia 2018 r.).

Czy można zasiedzieć las państwowy - pisze sędzia Antoni Górski

Nabycie przez zasiedzenie nieruchomości leśnej należącej do Skarbu Państwa możliwe jest na ogólnych zasadach. Twierdzenie przez Sąd Najwyższy, że są ograniczenia wynikające z przepisów ustawy o lasach, jest nieusprawiedliwione – uważa sędzia.

Podział majątku dorobkowego - nieruchomość obciążona hipoteką

Żadna koncepcja podziału majątku małżonków w kwestii mieszkania obciążonego hipoteką nie jest idealna, Sąd Najwyższy wybrał gorszą – uważa sędzia.

Antoni Górski: Krajobraz po bitwie o Krajową Radę Sądownictwa

Nie dopuśćmy do pogłębienia podziałów wśród sędziów.

Antoni Górski dla Rzecz o prawie: Prezydent poza politycznymi gierkami

Większość posłów i senatorów gotowa jest nie respektować konstytucji