Jacek Czabański

Przymusowa restrukturyzacja pułapką dla frankowiczów

Przymusowa restrukturyzacja została przeprowadzona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w taki sposób, że stracą na tym „frankowicze”. Kiedy po wielu latach batalii sądowych kredytobiorcy namówieni na skrajnie ryzykowne kredyty zaczęli wygrywać, przed nimi władze stworzyły kolejny problem. BFG przeprowadził operację w taki sposób, aby wszystkie w miarę dochodowe części biznesu przenieść do nowej spółki utworzonej wspólnie z kilkoma bankami komercyjnymi, a część związaną z udzielaniem toksycznych kredytów pozostawić bez żadnego majątku w banku – kadłubku.

Jacek Czabański: Nieuczciwe banki muszą zapłacić

Czasami lepiej siedzieć cicho, niż się odezwać i wszystkim zademonstrować swoją ignorancję.

Nieważna umowa kredytu – i co należy robić dalej?

Przyjęcie stanowiska, że to dopiero wyrok sądu dokonuje tzw. unieważnienia umowy, prowadziłoby do wniosku, że przed taką decyzją jest ona ważna i w pełni skuteczna, co byłoby wprost sprzeczne z art. 385(1) § 1 kodeksu cywilnego i z art. 6 ust. 1 dyrektywy europejskiej.

Kodeks karny: kary nie ograniczają przestępczości

Obecne kary urągają poczuciu sprawiedliwości oraz nie zapewniają skutecznego ograniczania przestępczości. Ze społecznego punktu widzenia to surowsze karanie jest opłacalne – pisze Jacek Czabański.

Ratunek dla zadłużonych - kurs franka może się wahać

Kredytobiorcy wiedzieli, że kurs franka szwajcarskiego może się wahać, ale nie przewidywali, że aż tak – pisze Jacek Czabański.