Marek Garztecki

Marek Garztecki: Donald Trump może wygrać wybory prezydenckie w USA

Retoryka Clinton i Trumpa w sprawach polityki zagranicznej wydaje się być krańcowo odmienna, ale praktyka może się okazać zdumiewająco podobna – pisze publicysta.

Miejska wojna islamistów

Czy radykalni islamiści podjęli miejską wojnę partyzancką przeciwko państwom europejskim?

Garztecki: Syryjski kant

Syria nie stanie się rezerwuarem siły roboczej dla Europy. Pochodzący stamtąd imigranci to ludzie bierni, nieskorzy do pracy i nastawieni roszczeniowo – pisze publicysta.

Kosztowne bezpieczeństwo

Jeszcze niedawno żyliśmy w przeświadczeniu, że zakotwiczenie w NATO i UE chroni nas przed obcą agresją. Dziś już wiemy, że cena za ten komfort jest wysoka – pisze publicysta.

NATO – szukanie równowagi

Dwudniowe posiedzenie szefów dyplomacji NATO zakończyło się, tak jak się zaczęło, pod hasłem „odstraszania i dialogu”. Sentencję tę sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg powtórzył i to parokrotnie na zamykającej posiedzenie konferencji prasowej. Przed nim wiele razy powtarzali je w ciągu ostatnich kilku dni inni wyżsi urzędnicy natowscy.

Otwarte drzwi NATO

W drugim dniu spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów NATO w Brukseli kontynuowano omawianie stosunków NATO z jego bezpośrednim otoczeniem.

Nie oczekujmy zmian w postawie NATO

Sojusz Atlantycki obserwuje z niepokojem rosnącą agresywność ze strony Rosji. Dotychczas jednak nie przekłada się to na konkretne środki zaradcze.

Garztecki: Chaos dyplomatyczny

Nie potrafiąc przewidywać scenariuszy rozwoju sytuacji międzynarodowej, polska dyplomacja skazuje się wyłącznie na działania o charakterze reaktywnym – podkreśla publicysta.

Jak walczyć z terrorystami

Wbrew wizji kreowanej przez media zjawisko terroryzmu jest dobrze rozpoznane, a metody jego zwalczania wypracowane. Tym, czego ciągle brakuje, jest wola polityczna do ich zastosowania.

Język, narzędzie władzy

Obowiązujące wersje wielu afrykańskich języków stworzyli Europejczycy, a właściwie chrześcijańscy misjonarze. Utrwalali te miejscowe dialekty, na które tłumaczyli Biblię.