Arkadiusz Sobczyk

Liczy się to, co się komu powierza - Arkadiusz Sobczyk o karach w umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych

Z powodu nieskuteczności zastrzeżenia kar umownych podmiot przetwarzający dane odpowiada karnie, administracyjnie, a w sferze prawa cywilnego także na zasadzie ryzyka.

RODO w Polsce: dyskusje na temat wątpliwości dotyczących rozporządzenia

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych nie ma zastosowania, jeśli ktoś otrzymuje dane, o które nie prosił. A skoro sami korzystamy z naszej wolności, to ponosimy co najmniej część ryzyka za skutki dokonywanych przez nas wyborów – pisze ekspert.

Urlop sędziego Biernata, czyli o powszechnym łamaniu kodeksu

Przymusowy urlop pana profesora Stanisława Biernata stał się przedmiotem debaty społecznej i słusznie, bo nie o urlop tu chodzi, ale o funkcjonowanie ważnego organu państwa. Warto się tej sprawie przyjrzeć, zwłaszcza że wykracza poza relację prof. Biernat – Trybunał Konstytucyjny.

Państwowy menedżer prawie jak niewolnik

Choć podstawą zatrudnienia członków zarządu publicznych spółek mają być wyłącznie umowy prawa cywilnego, dobre praktyki wskazują na zakusy do kontroli typowej dla osób wykonujących pracę pod kierownictwem.

Ustawa kominowa: jak uregulować wypoczynek członków zarządu

Spółki publiczne nie tylko mogą, ale powinny, uregulować kwestie odpłatnego wypoczynku i innych świadczeń o charakterze społecznym i socjalnym dla osób pracujących na kontraktach.

Ewidencja godzin pracy przy „kominówce”

Rejestrowanie czasu pracy kluczowych osób zatrudnionych w państwowych spółkach na podstawie umów o świadczenie usług zarządzania, nie ma sensu. Są zresztą argumenty, że nie ma takiego obowiązku.

Umowy śmieciowe - ustawa kominowa nie pomoże

Spółki publiczne nie mają żadnych narzędzi do zmiany podstawy zatrudnienia członków zarządu z etatu na kontrakty. Ratuje je tylko to, że będą oni współpracować w obawie przed utratą mandatu.

Norma i wymiar czasu pracy nie oznaczają tego samego

Jeśli większa dobowa aktywność pracownika nie zostanie w okresie rozliczeniowym zrekompensowana czasem wolnym, dodatkowa praca najczęściej przekracza godziny średniotygodniowe.

Zakaz planowania nadgodzin nie taki oczywisty

Wpisanie do grafiku godzin nadliczbowych jest niedopuszczalne, gdy chodzi o uzupełnienie braków kadrowych, a nie o szczególne potrzeby pracodawcy.

Warunkowa zdolność do pracy na ryzyko pracodawcy

Paradoks z częściową utratą możliwości wykonywania dotychczasowej pracy polega na tym, że najlepiej takiego pracownika zwolnić. Brak stanowiska w firmie, które byłoby dla niego odpowiednie, nie zwalnia bowiem z obowiązku wypłacania mu pensji za czas bezczynności.